IgeIdő - napi meditáció

Március 18.
"Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Tim 1,12)

Tudom, kiben hiszek?

Sokáig nem értettem Jézus logikáját. Egyrészről azt tanítja, hogy Isten akarata szerint élni a legjobb dolog, és ráadásul így lehet az ember a legboldogabb. Másrészt azt is tanítja, hogy aki meg akarja ismerni Istent, az kövesse őt, és forduljon oda a szenvedőkhöz, szolgálja az elesetteket, és szeresse az ellenségeit. Márpedig ha az ember megpróbál így élni, akkor nem a boldogságot találja meg, hanem még több fájdalom, teher és stressz lesz az életében. Ez így egyszerűen nem működik! - gondoltam.
Aztán Isten megmutatta, hogy egy rendkívül fontos lépést figyelmen kívül hagytam. Hogy Jézus először önmagához hív minket! Először azt akarja, hogy ismerjük meg őt. Hogy tudjuk azt, hogy kicsoda ő, hogy tudjuk azt, hogy kiben hiszünk. Ismerjük meg őt, és ismerjük meg az ő szeretetét. Először találkoznunk kell Jézussal, hogy az ő szeretete eltöltsön és átformáljon minket. Ha a saját erőnkből próbájuk teljesíteni Jézus parancsait, nem megnyugvást találunk, hanem kudarcot és kétségbeesét. Nem a mi erőnk, hanem egyedül Isten szeretete képes megváltoztatni emberek életét! Először nekünk magunknak kell betöltekezni Isten szeretetével és Isten Szentlelkével, és csak utána fordulhatunk valódi szeretettel mások felé. Jézus mondja: "Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni." (Jn 15,5)
Jézus szeretetét pedig Isten igéjével foglalkozva és az imádságon keresztül ismerhetjük meg, így mindig, újra és újra töltekezhetünk belőle.
Ha tudjuk, kiben hiszünk, ha ismerjük őt, akkor örömmel vállaljuk érte még a szenvedéseket is, mert az ő szeretete tölt el bennünket. Megismerjük végtelen hatalmát is, amivel erőt ad, segít és őriz, hogy elvégezzük azt a feladatot, amellyel ő maga bízott meg minket.


Szerző: Dobó Dániel

 

Az IgeIdő kötet tartalma