IgeIdő - napi meditáció

Március 19.
"Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás: >>Miért formáltál engem ilyenre?<<" (Róm 9,20)

A Kegyelem dolgozik

Isten egyszer Jeremiás prófétát egy "üzemlátogatásra" a fazekasműhelybe küldte. Miközben a munkafolyamatot tanulmányozta, sok minden megvilágosodott a próféta előtt. Az alkotó, formáló Isten szuverén Úr: tetszése szerint bánhat az edénnyel. Ha nem sikerül az alkotás, összegyúrhatja az agyagot, majd újraformálhatja. Jeremiás ezután így prédikál az Örökkévaló nevében: "...olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében." (Jer 18,6) A kortársak sok mindent megérthettek volna ebből a mondatból, ha akarták volna...
Jeremiás valószínűleg ismerhette a nála egy évszázaddal korábban élt Ézsaiás próféta üzenetét, aki így használja igehirdetésében a fazekas-agyag metaforát: "Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!" (Ézs 29,16) Ézsaiás Izrael népét olyannak írja le, mint akik csak ajkukkal dicsérik Istent, de szívük távol van tőle. Alázat nélkül számonkérik és vádolják Teremtőjüket egy olyan korban, amikor az elnyomás egyre erősödik, és békét, oltalmat már csak Istennél talál az ember.
Pál apostol ezt az ézsaiási gondolatot idézi a Rómaiakhoz írt levelében. A régi prófétai szó újra megelevenedik. Ézsaiás és Jeremiás örököseként Pál arról az Istenről tanúskodik, aki bár megfenyíti a tőle elforduló embert, de irgalmának eszközei által mégis megmutatja dicsőségét. Az apostol tudja: Isten szuverén. Könyörül, akin könyörül, irgalmaz, akinek irgalmaz. Minden tőle függ, minden általa történik - de ő mégis a végsőkig elkötelezett az ember iránt.
Pál a saját bőrén tapasztalta meg Isten szabad kegyelmét, és ez az irgalom változtatta meg őt. Megértette, hogy mind a Nagy Fazekas kezében vagyunk. Az ő szeretete formálhat azzá, amilyennek látni szeretne minket. Egy dolgunk van: belesimulni ebbe a kézbe. És hagyni, hogy dolgozzon rajtunk: gyúrjon, alakítson, simogasson, támogasson. Mert minden értünk történik. Isten műhelyében a Kegyelem dolgozik.

Szerző: Varga Gyöngyi

 

Az IgeIdő kötet tartalma