IgeIdő - napi meditáció

Március 21.
"Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." (1Jn 1,9)

Neki "kipakolhatsz..."

Az evangélikus istentisztelet gyónási részében elhangzik a fenti ige. De az ezt megelőző igeverset is fel szoktuk olvasni: "Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság."
Két "ha"-val kezdődő mondat. Van, aki magában még egyet hozzátesz, és kikacagja: Ha-ha-ha! Van, aki tudva-tudatlanul állandóan megcsalja és ámítja magát: Nincs is bűnöm!
És van, aki őszintén belátja: belőlem fakadt a rossz; és vágyódik a szív tisztaságára.
Van egy svéd gyermekvers, amelynek címe Sóderparti:

Daniel, aki az osztályunkba jár,
a vacsorát Sóderpartinak hívja.
"Sódert esztek vacsorára?",

kérdeztem egyszer
(mert szerintem ez a Sóderparti olyan lükén hangzik).
"Frászt", mondta Daniel,

"húst eszünk,

és mindenki nyomhatja a sódert,
és senki se mondja,
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja",
mondta Daniel, és nevetett.

Mégiscsak lükén hangzik, hogy Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen!

Nálunk csak olyan közönséges Vacsora van.

A ránk nehezedő bűn nem sóderkavics, inkább sziklatömb. Nyomja a szívet. Közönséges vacsora nem is mozdítja ki. Mi veheti le a nagy köveket szívünkről? Isten hűsége, szeretete, igazsága: "Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket... Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne." (2Kor 5,19.21) Fiát küldte el hozzánk, aki úgy mentett meg minket, hogy bűneinket maga vitte fel testében a keresztfára, hogy inkább az igazságnak éljünk (vö. 1Pt 2,24).
Isten azt mondja: ami a szívünket nyomja, az az ő gondja is (1Pt 5,7). Valljuk meg neki bűneinket, mert ő meg tudja tisztítani szívünket! Ő feloldoz Krisztusért, és éltető közösséggel ajándékoz meg. Ez az éltető közösség az úrvacsora. Krisztusnál valóban letehetjük terheinket. Nálunk nemcsak olyan közösséges vacsorák vannak, "sóderpartik", hanem közösség vele, aki elveszi bűneinket és adja az ő igazságát, az új és örök életet.

Szerző: Péter Zoltán

 

Az IgeIdő kötet tartalma