IgeIdő - napi meditáció

Március 29.
"...nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség, mi is őérte, és egyetlen Urunk Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is őáltala." (1Kor 8,6)

A mindenség egyetlen Ura

Sokan vannak, akik féltik az Atya dicsőségét a Fiútól, pedig közöttük - a földi világgal szemben - nincsen rivalizálás, nem féltékeny az Atya a Fiúra. Nem tudathasadásos az Isten, ahogyan az emberrel megeshet, hogy ki tett többet. Az Atyát soha senki nem látta, az egyszülött Fiú jelentette ki, tehát mi mindnyájan őbenne tudunk igazán a teremtő Atyáról. Őbenne és őáltala van mindenünk, ami kell e földi és az örök élethez.
Jézust sokan látták egykoron, és mégsem ismerték fel. Ma még nehezebb felismerni a megfeszített Jézusban azt, aki mindenben orvosság. Nehezebb, de nem lehetetlen felismerni, hogy egyedül rá van szüksége mindenkinek. Ha ő a miénk, vele minden a miénk, az örök élet is. Egyedül ő az élet és halál Ura, és ő azért jött, hogy életünk legyen és a reménység bőségében éljünk. Azért jött, hogy e rövid földi élet is értelmesen teljen, és odaát vele kiteljesedjen. Ehhez azonban szükséges őt keresni ott, ahol bizonyosan ígérte, hogy jelen lesz a róla szóló beszédben a megtöretett kenyérben, az úrvacsorában.

Szerző: Pintér János

 

Az IgeIdő kötet tartalma