IgeIdő - napi meditáció

Április 1.
"Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben: Halleluja, az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké." (Jel 19,1)

A győztesek éneke

Az ember általában arra vágyik, hogy minél több elismerést kapjon. Elismerésre vágyik már a gyermek az iskolában, hogy jutalmazzák elért eredményeit. Elismerésre vágyik a sportoló, mert szeretne győzni, szeretne első lenni és dicséretet kiérdemelni. Elismerésre vágyódik az ember a munkahelyén, előbbre jutni a ranglétrán, hogy mások előtt nagyobbnak tűnjék. Az ember gyarlóságánál fogva szeretne mindig győztesként tetszelegni.
Tulajdonképpen az egész világ egy csatatér, ahol mindenki mindenkit szeretne megelőzni, legyőzni. A fő kérdés manapság is az emberi kapcsolatokban: kitől mit kapok, mi éri meg?
Amint igénkben is olvassuk, a dicsőség és a hatalom egyedül Istené, aki Jézus Krisztusban az ember üdvösségét munkálja. Bármennyire is törekszünk, be kell látnunk,hogy a teremtettségben egyedül Jézus Krisztus a győztes, aki bennünket is a győztesek sorába hívott el.
Felmerül a kérdés: ha győzni akarok, hova álljak? A világ győzteseinek sorába igyekezzek, vagy alázatos szívvel a Jézust követők sorába álljak? Ha ezt teszem, előbb-utóbb rádöbbenek, Isten oldalán állni jó. Isten nem azt várja, hogy érdekből legyek győztes az életben. Az ő útja az igazság és a szeretet. Az igazságra eljutni csak a szeretet útján lehet. A szeretet útján az ő szent Lelke vezet, amely üdvösségre visz. Ha végigjártam a hit és a szeretet útját, s mindvégig kitartottam Teremtőm, Megváltóm és Megszentelőm mellett, boldogan állhatok a megváltottak kórusába, s a halál feletti győzelem biztos tudatában zenghetek halleluját örökké. A győztesek éneke az enyém lehet már ma!


Szerző: Balázs Tibor

 

Az IgeIdő kötet tartalma