IgeIdő - napi meditáció

Április 2.
"A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: Jöjjetek, mert már minden készen van!" (Lk 14,17)

Válasszatok addig, míg tart a nap...

Egy előkelő helyre, egy zártkörű rendezvényre, egy különleges vacsorára meghívást kapni megtisztelő dolog. Megtisztelő, mert csak a megszólítottak, a kiválasztottak lehetnek jelen. Talán ezt érezhették azok is, aki Jézussal együtt meghívást kaptak egy szombatnapi ebédre a farizeusok egyik vezetőjének házába.
Az ebéd alatt Jézus meggyógyított egy vízkóros embert, a vendégeket az ülőhelyek kiválasztásánál alázatra intette, majd a házigazdát is tanította, hogy milyen is az Istennek tetsző szeretetszolgálat. Valóban rendkívüli, különleges alkalom lehetett. Ott lenni, mindezt hallani, gyönyörködni Jézus tanításában, az igaz élet beszédében. Ezért is mondhatta az egyik meghívott: "Boldog az, aki Isten országának vendége." Jézus minderre válaszképpen elmondta a nagy vacsora példázatát.
A példázatbeli házigazda üzenete így szólt: "Jöjjetek, mert már minden készen van." Minden, ami csak értetek készült, ami csillapítja az éhségeteket, amit nektek akarok adni! Jöjjetek, ne csak készülődjetek, ne csak fontolgassátok, hogy lassan talán már el kellene indulni, hanem most gyertek! Mindez szinte kihallható a meghívásból.
Drága testvérek! Lássuk és értsük, hogy Isten mint házigazda nem a külsőnk alapján szólít meg bennünket, nem a társadalmi hovatartozásunkat mérlegelve dönt a meghívásunk felől, nem a bőrünk színét nézve vagy a lelkünk, életünk tisztaságát elemezve hív magához az ő mennyei vacsorájára, hanem egyedül az ő mindent átölelő és elfedő kegyelme által. Igen, egyedül az ő kegyelméből, most is, bennünket is kivétel nélkül hív!
Mindezek tudatában döntenünk kell, hogy megmaradunk-e a megszokott vallásos életünkben, a kitaposott utainkon, vagy a vele való személyes együttélést választjuk, elfogadva az ő lakomáján való részvételt, Isten feltétel nélküli szeretetét, Jézus Krisztus megváltását.
Mindebben az a legcsodálatosabb, hogy mivel mi halljuk és értjük mindezt, az életünk még belesimulhat Isten tervébe, az új életbe, a megváltás csodájába! "Jöjjetek, mert már minden készen van!"


Szerző: Torzsa Tamás

 

Az IgeIdő kötet tartalma