IgeIdő - napi meditáció

Április 3.
"Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!" (Mt 27,39-40)

"Megállok csendben keresztfádnál"

Munkácsy Mihály festőművész trilógiájának harmadik gyönyörű műve a Golgota. Az alkotót Máté evangélista sorai ihlették. A festményt figyelve szembeötlő az erős érzelmi ábrázolás. Érdekesek a színtónusok, emberi arcok, amelyek jelzik az állásfoglalást a keresztre feszített mellett vagy ellen. Elgondolkodom, hová lett a virágvasárnapi hozsánnát kiáltó sokaság. Lehet ekkorát fordulni néhány nap alatt? Ilyen kettős természete van az embernek? Egyszerre tud rajongani, aztán meg indulatoktól túlfűtötten kiabálni? Pilinszky János írja: "Az ember drámai lény. A jót és a rosszat úgy építi össze, mint hegy a köveket." Életemnek ez a "drámaisága" alkalmanként odaűz engem a kereszt alá. Vannak "kiélezett" élethelyzetek, amikor vallást kell tennem arról, kicsoda számomra Jézus Krisztus. Mózes 4. könyvében olvasom, hogy a pusztai vándorlás során az Istent kísértő nép súlyos próba alá esett. Mérges kígyók marták őket, és sokan meghaltak. Isten azonban azt mondta Mózesnek, készítsen egy rézkígyót, tűzze azt egy póznára. Akit megmar a mérges kígyó, és rátekint, az életben marad. Így menekültek meg akkor sokan a halálos méregtől. Paul Gerhardt énekköltő így fogalmaz énekeskönyvünk 139. énekében: "Fájó seb a bűnnek átka, / A rossz lelkiismeret. / Ez mardossa kínzó váddal / Éjjel-nappal lelkemet. / Törvényeddel felfedted / Minden titkos vétkemet: / És azóta nincs nyugalmam, / Gyötrelmem kimondhatatlan." Ez a halálos méreg, amely ma is megmérgezi az élő kapcsolatot Isten és köztem. Ő elküldte Fiát a világba. Jézus a kereszt borzalmát szenvedi el "Ádám romlott fiaiért". Nem magát mentette, hanem minket.
Ott a kereszt alatt, az ártatlan kiontott vére által oldódik meg életem drámája. Micsoda kegyelem, hogy ezt hitben felismerhettem, és általa naponta új életben járhatok!

Szerző: Melich Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma