IgeIdő - napi meditáció

Április 6.
"Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai." (Jel 1,17-18)

Élet félelem nélkül

Egy fiatal - házasság előtt álló - afrikai leány a törzsükről készített riportfilmben elmondta, hogy neki nincsenek félelmei. Ezen megdöbbent az európai kultúrában élő riporternő, de a közösség bemutatásából kiderült, hogy a félelem nélküli életnek mi a gyökere. A hétköznapi életükről szóló beszámoló világossá tette, hogy Istenbe vetett bizalommal vetnek és aratnak, élnek át sikereket és kudarcokat, szűkölködnek és bővölködnek, élnek és halnak.
Minden ember életében adódik olyan helyzet, amelyben megretten az előtte lévő feladattól, élethelyzettől, s várja a bátorítást. Jézus "ne félj!" bátorítása áhított balzsam a szorult helyzetben lévőknek, igénk alapján azonban világossá válik, hogy nem mindenkire vonatkozó kijelentés ez. Persze sokan szeretnék ezt a bátorítást úgy venni, hogy ne kelljen Jézus Krisztus lába elé esni, és ne kelljen a keze alatt lenni. Az Úr Jézus Krisztussal az igazi találkozás azonban összeomlás örökkévaló lényének megtapasztalásától! Modern korunk keresztényei sok időt eltöltenek azzal, miként tudnák a látszat megőrzésével kivédeni azt, hogy Jánoshoz hasonlóan az Isten elé álljanak. Csakhogy ha ez sikerül nekik, sohasem tapasztalhatják meg Jézus bűnbocsátó jobbját az életükön, és az sem hangzik fel szívükhöz érően, hogy "ne félj!"
A félelem feloldása az az üdvbizonyosság, amelyet Krisztus váltságában kaphat meg az ember, s amelyre így biztat Isten igéje: "Vegyétek fel az üdvösség sisakját is" (Ef 6,17a). Attól kapható ez, aki "átvette a kulcsokat", uralma alá vette a halált és a poklot! Feléd kínálja most ezt a lehetőséget az Úr! Engedd, hogy Isten kijelenthesse magát számodra, hogy szív szerint ismerhesd Jézust! Engedd, hogy bűnbocsátó kegyelmével érintse meg életedet! Hogy neked is szólhasson a "ne félj!"


Szerző: Györfi Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma