IgeIdő - napi meditáció

Április 10.
"Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek." (Róm 6,18)

Az igazság szolgái vagyunk

A király magányosan ült trónusán, és fejét két kezébe hajtva gondolataiba merült. Valamit rosszul csináltam? - tépelődött magában. Pedig mindent megtettem ezért a népért. Egy meglehetősen furcsa ütközetben veszített, viszont éppen a vesztes csata következtében a háborút megnyerte. Talán pont ez az oka annak, hogy olyan sokan nem veszik észre: hatalomváltás történt. A gonosz király már annyira régóta bitorolta a trónt, hogy az emberek teljesen megszokták a zsarnokságot. Megtanultak együtt élni a korrupcióval, a hatalmas adókkal, a lélektelen uralkodó osztállyal. Beletörődtek. Bár néha-néha azért felsejlett valami reménysugár, amelybe belekapaszkodva sokan várták egy régi jövendölés beteljesedését: jön majd egy király, aki igazságosan uralkodik.
Jézus Krisztus királyként jött el ebbe a világba. A napkeleti bölcsek ajándékai is ezt jelzik. Királyként jött, mégis máshogyan, mint várták. És királyként is halt meg. Fején korona, bár nem olyan, amilyenre számítunk. És valamilyen furcsa módon az ő kereszthalála mégiscsak egy királyi hatalom győzelmét jelentette, bár nem úgy, ahogyan arra sokan számítottak. Jézus Krisztus kereszthalálával legyőzte a bűnt, és elhozta az elmúlhatatlan igazságot.
A király váratlan győzelemét egy maroknyi csapat vitte hírül az embereknek. Megszabadultunk a zsarnoktól, új királyunk van, most már őt kell szolgálnunk. És ez a király "jog és igazság szerint jár el az országban", uralkodása békességet, megelégedettséget, örömöt hoz. Az emberek azonban hitték is meg nem is ezeket a szavakat. Sokan azt gondolták: olyan messze van az az ország, erre felénk még mindig a régi uralkodó katonái zsarnokoskodnak. Jobb nekünk, ha nem változtatunk. Mások úgy okoskodtak: majd kivárjuk a végét, meglátjuk, mi lesz. Ismét mások el sem hitték, amit a hírnökök mondtak. Új király? Ugyan már!
Jézus Krisztus húsvéti győzelmével megszabadultunk a bűn és a halál uralma alól, és átkerültünk az igazság oldalára. Az igazság szolgáivá lettünk.
Hiszed-e ezt? Éled-e ezt? Ez áll-e az életed középpontjában?
A király elmosolyodott, mert látta, amint szépen sorban megérkeznek azok, akiket felszabadított a bűn hatalmából, és a maga népévé, az igazság szolgáivá tett. De még mindig van hely a trónteremben. A király vár téged!


Szerző: Hokker Zsolt

 

Az IgeIdő kötet tartalma