IgeIdő - napi meditáció

Április 20.
"Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik." (Mt 7,8)

Kis telefonom van nekem...

Nyugdíjas szüleimtől nagy földrajzi távolság választ el minket, de lélekben azért együtt vagyunk. Édesanyám mindig örül, amikor rátelefonálok. Tudja ő jól, hogy sok az elfoglaltság, nagy a háztartás, és a gyermekekkel is sok időt eltöltünk, ezért nem várja el, hogy napról napra óramű pontossággal hívjam őt. Annál jobban fellelkesedik, amikor hetente néhány alkalommal meglátja a telefon kijelzőjén megvillanni a nevemet. Az a szeretetkötelék, amely születésemtől köztünk van, nem fog elszakadni, nap mint nap ott vagyunk egymás gondolatában. Még ez is kevés; szeretnénk hallani egymás örömeiről és problémáiról, és arról is, hogy miben tudnánk segíteni egymásnak.
Persze a segítség nem mindig úgy működik, ahogyan kigondoltuk. Gyermekkoromtól fogva megtapasztaltam, hogy a szüleim nem mindig adták meg nekem, amit kértem - helyette azt adták, amire valójában szükségem volt. Ezúton is köszönöm nekik, és próbálok én is így adni a saját gyermekeimnek.
"Aki kér, mind kap" - egyenes beszéd Jézustól. De a legtöbb keresztyén ember erre mégis csak csóválja a fejét. Mert a hívő templomos asszony hiába kért az Úrtól gyógyulást a férjének éveken keresztül. Vagy ott van a férfi, aki szüntelenül ostromolja imáiban az Urat, mégsem talál magának munkát. Kérnek, és mégsem kapnak. Hogy is van ez?

Ha hittel kérjük az Urat, megadja nekünk a segítséget, csak nem mindig úgy, ahogyan mi azt elvárnánk. Hittel kérni ugyanis nem azt jelenti, hogy nagyon akarunk valamit, és tudjuk, Isten számára semmi sem lehetetlen. A régi kis gyermekdalból ismert imatelefont akkor tárcsázzuk igazi hittel, ha elfogadjuk, hogy a vonal másik végén jobban tudják, mire van szükségünk. Istenünk örül a hívásunknak, és nemcsak hallgat, hanem cselekszik is. Előre elkészítette nekünk a segítséget Jézus Krisztusban. Őbenne megleljük a válaszokat és az igazi segítséget. Hívhatjuk ma is.


Szerző: Sághy Balázs

 

Az IgeIdő kötet tartalma