IgeIdő - napi meditáció

Április 24.
"Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket." (Jel 2,2)

Az első szeretet

A gyülekezetben emberi mérték szerint minden a legnagyobb rendben zajlik. Az intézményekben jól mennek a dolgok. Az idősek otthona telt házzal üzemel, és sokan vannak a várólistán. Az óvodát bővíteni kell, hogy újabb csoport indulhasson be a meglévő három csoporton kívül. A templom és a gyülekezeti ház az elmúlt években önerőből lett felújítva. A parókia pedig egy sikeres energetikai pályázatnak köszönhetően a legmodernebb 21. századi környezetvédelmi elveknek is megfelel. A lelkész és a gyülekezet vezetése becsülettel végzi a dolgát, ami látszik a város lakói számára is. Épül a gyülekezet lelkileg, és anyagilag is stabil lábakon áll - a környék gyülekezeteinek elismerését is kivívja ezzel.
Egy nap azonban a presbitérium és a lelkész egy üzenetet kapnak az Úrtól: "Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról, de az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet..."
A Jelenések könyvének ez a szakasza az efezusi gyülekezetnek íródott. Az efezusiak valami hasonló helyzetet élhettek át, mint az előbb elképzelt gyülekezet. Híresek voltak arról, ahogyan Krisztus ügyéért munkálkodtak. Erős, stabil gyülekezet volt az övék. Még az Úr is elismeréssel szól hitükről és példamutatásukról, és arról, hogy állhatatosan harcolnak a különböző tévtanítások ellen.
De valami időközben megkopott. Az első szeretet már hiányzik. Éppen ezért figyelmezteti őket: "Térjetek meg!"
Ez az ige arra hív, hogy merjük őszintén megvizsgálni: vajon nem kopott-e meg az első szeretetem Krisztus iránt? Nem hagytam-e el őt útközben? Lehet, hogy sok jót teszek, komolyan veszem a rám bízott szolgálatot. Állhatatosan próbálom javítani a rám bízottak sorsát és lelki életét. De hol van az első szeretet? Az első találkozás élménye Jézussal, amikor őszintén mondtam: Tiéd az életem, Uram...


Szerző: Lőrincz Csaba

 

Az IgeIdő kötet tartalma