IgeIdő - napi meditáció

Április 26.
"Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá." (Róm 5,18)

Alaptörvény - vétekben vagy igazságban?

Ádámmal - az "egy ember bűnével" - nemcsak az emberiség története kezdődött el, hanem bűnbeesésével új korszakot nyitott meg: a bűn és a halál uralmának korát. Ez az uralom kivétel nélkül mindenkire érvényes. A bűneset óta a bűn erősebb az embernél, senki sem mentes tőle. Mindnyájan folytatjuk az első ember bűnét, bűnbeesését. Olyan erős törvény, a bűn alaptörvénye ez, hogy még Isten törvénye sem változtathat rajta. Amíg nem volt a törvény, addig megnevezhetetlenül, általában "a bűn volt a világon". A törvény bejöttével nemcsak nevén tudjuk nevezni a bűnt, hanem "meg is növekedett". A bűnnek szörnyű a következménye, amit a saját bőrünkön érezhetünk: uralkodik a halál. A bűn nem csupán egy vétek a sok közül, hanem egy állapot, az istennélküliség állapota, bár egynek a vétke miatt van ez így, egynek a bűnösségét örököltük. A kárhozat állapotában élünk, a bűn és halál uralma alatt.
Ez a nagy igazság, "a vétek alaptörvénye", amelyet képtelenség Isten előtt kimagyarázni, megokolni, indokolni, amely porrá zúzza minden önigazságunkat!
Ebben a kilátástalan helyzetben Isten az Úr Jézusban valódi új korszakot kezdett, amelynek fordított az alaptörvénye. Nem egynek a bűnösségét örököljük és szenvedjük, hanem az Úr Jézus vette magára és szenvedte el mindnyájunk bűnét a kereszten. Elszenvedte a világ legnagyobb igazságtalanságát, amikor ártatlanul a bűneinkért vérzett. Átok lett, hogy mi áldás lehessünk. Ez "Isten igazsága". És ez lehet nekünk igazságul. Az Úr Jézus halála érted történt, hogy a te vétekben lévő életednek, Isten előtti igazságtalanságodnak végső következménye mégse az örök kárhozat legyen, hanem az örök élet Jézusban. Ez az élet megigazulása, amikor abűn és a halál hatalma helyett az Úr Jézus jut hatalomra az életedben, és kezdhetsz igazságban, az Úr Jézusban élni. Ő lesz az életednek az Ura, nem a bűn, nem a halál, hanem az élet alaptörvénye határoz meg ezután.
Igazságban élhetsz! Az Úr Jézus kész arra, hogy megigazítsa a te életedet is, hogy igazzá tegyen Isten előtt. Ez már megtörtént, te pedig napról napra megerősödsz az ő hatalmában, ma is.
Melyik alaptörvény szerint élsz? Nézz ezzel szembe ma. De hiheted és tudhatod, elfogadhatod, hogy "az élet alaptörvénye szerint".


Szerző: Labossa Péter Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma