IgeIdő - napi meditáció

Április 27.
"Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért." (Fil 3,13-14)

Jézus színeiben futok...

Pál apostol, aki e sorokat írta a filippi gyülekezetnek, visszatekint egy pillanat erejéig arra, ami mögötte van, és mint egy elszánt atléta, előrelát egészen a célig, az Istennel való teljes közösségig. A tanítás, gyülekezetgondozás elsietése sohasem volt rá jellemző; a megtett testi és lelki út hossza viszont annál nagyobb volt. Pál küzdelme pályájának kezdetén volt igen sietős, amikor még lihegve, öldökölni vágyva hurcolta a keresztyéneket a zsidó vezetők elé. Futott, hogy mások el ne futhassanak előle. Futásában egyszer került arra sor, hogy elfusson az őt üldözők elől. Jeruzsálembe indult, de hosszabb hajóutat kellett választania, mert megtudta, hogy meg akarják ölni. Akkor ő futott mások elől, de mindinkább az Úr felé, mert célja más a másokért való futás volt. Végső célja pedig: az üdvösségben megpihenni.
A futás, vagyis az élet mindannyiunk számára vezet valahová. Ki futva és tudatosan, ki a főárban sodródva teszi meg az utat, de egyszer eljutunk oda, ahol kiderül, kinek a színeiben futottam. S vajon hol lesz a mi békességünk, örök nyugvóhelyünk?
Az apostol nem állítja, hogy ő már elérte a végső célt, és tudja, van még feladata, van még a legjobban megfutott idő után is kihívás. Egyvalami már kikristályosodott számára: nincs nagyobb, jobb és szeretőbb edző, mint maga az Úr. Az az Úr, aki a sebes lóról leszállította őt a damaszkuszi úton, az az Úr, aki magához térítette, és sok gyülekezet megalapítójává tette, az az Úr, aki minden futók céljául lehetővé tette a mennybe való megérkezést. Jézus Krisztus, aki ott volt Pál futópályáján. Velünk is itt van ma, és vezet egészen az örökéletig. A váltóbot ma kezünkbe adatott, edzésben vagyunk, futunk, úgy, mint Pál, s akkor Jézus színeiben időnként meg-megállhatunk, mint ma is, vissza- és előretekintve mondhatjuk: még nem vagyunk a célban, de amit eddig megfutottunk, neki köszönhetjük, és egyszer Krisztusban teljessé lehet életünk, célba érhetünk.


Szerző: Chikán Katalin

 

Az IgeIdő kötet tartalma