IgeIdő - napi meditáció

Május 2.
"Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Mt 20,28)

Kicsinek maradni

Láttál már olyan embert, aki vezető pozícióba került és megváltozott? Olyan barátai lettek, akik szintén befolyásosak; a régiek eltűntek az életéből, az újak pedig egy zárt körré alakultak. Nem kereste az egyszerű embereket, más lett. A történelemben már sokakat féltettek családtagok, igaz barátok egy-egy püspöki, politikai, igazgatói kinevezéstől. Joggal. Borzasztó nehéz bánni a hatalommal és azzal a tudattal: fontos lettem, legalábbis fontosabb, mint voltam.
Zebedeus fiai, Jakab és János is az elit körhöz tartozónak érezték magukat. Őket már édesanyjuk elronthatta. Pozicionálta őket. Nem volt elég neki, hogy két büszkesége Jézus szoros tanítványi köréhez tartozhatott, mennyországi protekcióra vágyott. "Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől." (21. vers)
Mit gondolsz magadról a templompadban? Hazánkban ahhoz a 8-10%-hoz tartozol, akik az Úr napját megszentelik? Ritka kivétel vagy, tiszteletre méltó, becsülendő és értékes. És amikor felkérnek valamilyen szolgálatra a gyülekezetben? Sokak előtt megszólalhatsz, látnak, ismernek téged, kiemelt vagy. Lelkészként, presbiterként mennyivel gondolod magadat különbnek, amikor vezeted a gyülekezet közösségét? Vagy előléptetnek. Beosztottaid lesznek. Külön íróasztalod és asszisztensed lesz. Jó autód. A felső körbe kerültél, közel a tűzhöz, hírnévhez, döntések sora múlik rajtad.
Jézus Zebedeus fiainak mondott mondatáért hálásak lehetünk. Keresztelő Jánostól már hallhattunk hasonlót Jézus keresztségénél: "Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem." (Jn 3,30) Most pedig Jézus józanítja ki a nagyravágyó tanítványokat: én, a leghatalmasabb, aki Úr vagyok mennyen és földön, szolgálni jöttem - még életemmel is.
Ha Isten fölviszi a dolgodat, és a kicsik között nagy ember leszel, írd az íróasztalod fölé a Mt 20,28-at!


Szerző: Horváth-Hegyi Olivér

 

Az IgeIdő kötet tartalma