IgeIdő - napi meditáció

Május 4.
"...képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok." (Ef 3,18-19)

A szeretet dimenziói

Kétségtelenül magasztosak ezek az apostoli szavak. Fenséges élmény megismerni Isten titokzatos igazságait, az igazi dimenziókat! Képesek lehetünk felfogni az isteni szélességet, hosszúságot, magasságot és mélységet? Felfogóképességünkkel, értelmünkkel teljességgel lehetetlen. Ilyen ismeretekre nem tudunk tanulmányok útján eljutni - még a teológia tudománya sem képes ezt megadni, csak a Mindenható.
Pált az indította az Istent magasztaló sorokra, hogy azokra a szenvedésekre gondolt, amelyeken keresztül kellett mennie - személy szerint az efezusiakért, végső soron az egész egyházért, az evangélium terjedéséért, azaz Krisztusért. Nem kevesebbet üzen Pál, mint azt, hogy akkor fogod felfogni Isten dimenzióit, szeretetét, ha magad is részesülsz Fia szenvedésében: szeretetének, golgotai halálának áldásában.
A szenvedéssel is a teljességhez juthatunk közelebb! Nehéz ezt elfogadni, és bizony nem is lehet másképpen, csak ha Krisztus lakik szívünkben. Értelmünk soha nem nőhet fel ehhez - ám Szentlélek elvezet a teljes igazságra (Jn 16,13).
Ezért akik Isten akaratából szenvednek, azok bizalommal kapaszkodhatnak Atyjukba, és megérthetik Isten szeretetének kiterjedését. Isten szeretete ugyanis olyan, mint egy szélesre tárt atyai kar (Lk 15,20). Isten szeretete hosszan tart és hosszan tűr (2Pt 3,15). Isten szeretete lehajol utánunk a bűn mélységébe (Zsolt 40,1-2). Isten szeretete felemel minket a menny magasságába - ahogyan az Emberfia felemeltetett a keresztre (Jn 3,14). Így juthatunk a teljességre, Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetére. Ne csüggedjünk hát, mert Isten sokkal bőségesebben megajándékozhat minket szeretetének különféle jeleivel, mint mi azt el tudnánk képzelni!


Szerző: Szakács Tamás

 

Az IgeIdő kötet tartalma