IgeIdő - napi meditáció

Május 7.
"Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6,23)

Isten ajándéka

Válassz, hogy mit szeretnél! Pénzért vagy ingyen? Halálra juttató bűnzsoldot vagy örök életre vivő ingyen kegyelmet? Súlyos és életbevágó kérdések ezek ma, hiszen egyre inkább érzékeljük az anyagi kiszolgáltatottságot az emberi társadalomban, vagy éppen a pénzzel megvásárolható lehetőségek bódító tárházát. Ami ingyen van, az sokszor elértéktelenedik, és megszokják az emberek, hogy ha kapnak valamit, az csak azért lehet, mert valamiért cserébe járt egy grátisz kupon. Nem így, hanem éppen fordítva van ez mai igénkben.
Isten ajándéka, ingyen kegyelme az az élet, amely a Krisztusban hívők számára már itt e világban elkezdődik, és folytatódik egykor ott, az örökkévalóságban. Ennek ellentéte az örök halál, amely a bűn elburjánzásával úrrá lesz az emberen, s ha nincs Krisztus, akkor a zsold egyre nagyobb lesz, végül kiegyenlíthetetlen adósággá válik.
Pénzt vagy életet! - kiáltják a banditák a régi filmekben. S most életünk filmjét megállítva egy pillanatra vajon nem erről van-e itt szó? Jézus keresztje nem így kiált-e az egész világ számára? Mit választ az ember: földi vagy mennyei kincseket? Pénzt vagy életet?
Bele is írhatnánk életünket abba a történetbe, ahol egy boltba tér be az egyszeri ember. Amikor belép, látja, hogy ott angyalok szolgálnak ki, oda is lép a pulthoz, és vár. Megkérdezi az angyal, hogy miben segíthet, mire emberünk azt válaszolja, hogy szeretne békét az emberiségnek, kenyeret az éhezőknek és mindenféle jót, amit ember csak kívánhat a világnak. Az angyal ekkor kedvesen felvilágosítja, hogy ez nem lehetséges, itt csak vetőmagot árulnak, a többi munkát még hozzá kell tenni. A magot el kell vetni, kapálni és öntözni, nevelni, s majd ha terem, szüretelni is lehet. Megvásárolni nem lehet a békét, a szeretetet, sem egyéb jót a világnak.
Isten ajándéka Jézus Krisztusban több a vetőmagnál, mégis szükség van arra, hogy a hit az ember szívében kicsírázzék, felnövekedjék, és gyümölcsöt hozzon. Legyen minél többünké az átvett ajándék: a kegyelem, az áldás és a hitben, cselekedetekben való növekedés, majd végül az örök élet.


Szerző: Chikán Katalin

 

Az IgeIdő kötet tartalma