IgeIdő - napi meditáció

Május 15.
"Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek." (Zsid 13,9)

Mi ad nekünk életet?

"Én alapvetően jó ember vagyok. Nem ártok senkinek" - sok embertől hallottam már ezt vagy ehhez hasonló mondatot, közvetlenül azután, hogy kimondták, nem olvassák a Bibliát, nem járnak templomba, és nem is keresik igazán a kapcsolatot Istennel. Ezzel próbálják igazolni magukat önmaguk előtt, hogy nincs is szükségük az Istennel való élő kapcsolatra. Ezzel a gondolkodással csak az a probléma, hogy aki nem ismeri meg az élő Istent Jézus Krisztusban, az nem is fogadhatja el tőle a bűnei bocsánatát, ami pedig az egyetlen lehetőség arra, hogy valaki megmeneküljön a kárhozattól!
Mai igénk eredetileg olyan zsidóból lett keresztényeknek íródott, akik még nem értették meg igazán Isten bűnbocsátó kegyelmének a lényegét. Azt tudták, hogy szükségük van Isten bűnbocsánatára, de azt hitték, hogy azt "megvásárolhatják" áldozatok bemutatásával, amelyeket aztán megesznek. Ma már egy keresztény sem akar áldozatokat bemutatni, mégis sokan még mindig a maguk erejében és emberi dolgokban reménykednek. A legnagyobb tragédia, amikor valakit éppen a templomba járás vagy az egyházába vetett hite akadályoz meg abban, hogy keresse az élő kapcsolatot Jézussal! Amikor valakinek a bálványáldozata maga a templomba járás vagy az egyházhoz tartozása lesz! "Én járok templomba! Én evangélikus vagyok!" - hányan mondják ezt magukban úgy, hogy közben azt hiszik, ez elég is a bűneik bocsánatára és az üdvösségükhöz! Pedig minden: akár istentisztelet, akár egyház csak arra való, és semmi más célja nincs, mint hogy közelebb vigye a bűnös embereket az élő és kegyelmes Istenhez.
Istentől csak ingyen, ajándékba kaphatjuk a bűneink bocsánatát és az örök életet Jézus Krisztusért, aki egyszeri és tökéletes áldozat volt minden bűnünkért. Ehhez azonban az kell, hogy megismerjük őt, és bűneinket megbánva személyesen tőle fogadjuk el ezt a csodálatos kegyelmet!


Szerző: Dobó Dániel

 

Az IgeIdő kötet tartalma