IgeIdő - napi meditáció

Június 2.
"Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. [...] Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal." (1Kor 14,1.3)

Kapcsolat-rántotta

Mire törekszünk? Boldogságra, sikerre, hatalmas vagyonra, vagy csak túlélni szeretnénk az előttünk álló napot?
Teológusként nyaranta mozgássérültekkel jártam Kemenesaljára. Minden évben tíz napot töltöttünk el együtt egészségesek és betegek testvéri közösségben. Ebben a táborban ismerkedtem meg Ferencz Lacival, aki betegségében mások segítségére szorult, élete mégis tele volt vidámsággal, örömmel, hálával. Ő mondta egyszer: Tudjátok, nem az a fogyatékos, aki nem tud járni, egyedül enni, öltözködni, vagy aki nem hall, nem lát vagy nem beszél, hanem az, aki nem tud szeretni.
Pál apostol azt írja a korinthusi gyülekezetnek: Törekedjetek a szeretetre! Arra a szeretetre, amely felebaráti, önzetlen, önfeláldozó, türelmes, jóságos, amely nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem irigykedik, nem kérkedik, amely örül az igazságnak, amely hisz és remél.
Ezek a szeretet olyan megnyilvánulási formái, amelyeket bárki elsajátíthat, aki a szeretet mellett dönt. Ha ezeket mindennapi készséggé fejlesztjük magunkban, akkor kapcsolataink, sőt életünk is örömtelibbé válik.
Mert szeretet nélkül boldogságunk hamis, sikerünk látszólagos, vagyonunk terhes, kapcsolataink érdekkapcsolatok, napjaink emlék nélküliek, életünk értelmetlen.
De ha megtanulunk szeretni, akkor életünkben az igazi öröm és elégedettség lesz jelen. "A szeretet minden megnyilvánulása kis dolgokkal kezdődik. Ha a szeretet mellett döntünk, egyre erősebb lesz bennünk a vágy, hogy megmutassuk valódi énünket, és megtaláljuk azokat az alkalmakat, amikor szeretetünket megoszthatjuk másokkal." (GaryChapman)
A Biblia azt írja: Isten szeretet. Amikor szeretünk, emberi természetünk isteni oldala mutatkozik meg rajtunk. Törekedjünk a szeretetre, és próbáljuk meg, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe!


Szerző: Sághyné Kiss Katalin

 

Az IgeIdő kötet tartalma