IgeIdő - napi meditáció

Június 3.
"Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet." (Mt 5,5)

Hogyan lehetünk boldogok?

Az általános iskola udvarán kisdiákok beszélgettek mellettem. Az egyik leányka számomra váratatlanul ezt mondta a vele viccelődő fiúnak: Ne akard megismerni az öklömet!
Már a lányok is ilyen kemények? Lehet, hogy rossz tapasztalatai voltak, vagy apja nevelte ilyennek?
Sokan úgy gondolják, ha szelídek vagyunk egy agresszív, tülekedő környezetben, akkor eleve a vesztesek oldalára állunk. Mintha az erőszakosaknak állna a világ.
Jézus mégis a szelídeket mondja boldognak.
Jézus a boldogmondásokban nem különböző öröklött vagy kifejlesztett tulajdonságokról beszél, hanem Isten gyermekeinek a Szentlélek által kapott új természetéről. A keresztyének szelídek, irgalmasok, lelki szegények, tiszta szívűek, békességre törekvők és háborúságot szenvedők, sírók és igazságra éhezők. Mindezt megközelíteni, elérni csak megtérés és újjászületés által lehet. A gyümölcsérlelés ideje pedig egész földi életünk. Milyen jó lenne, ha az évek haladtával ezek a gyümölcsök egyre ízesebbek lennének!
Nem szabad belefáradni a kudarcokba, hiszen esendőek, gyöngék vagyunk. A hívő ember élete sem bűntelen.
A becsületes keresztyén nem akarja megjátszani a szelídet. Nincs annál visszataszítóbb, mint amikor keményszívűek, öntörvényűek vagyunk, de az arcunkon megjelenik a kegyes mosoly, és hiteltelen szavainkon megütköznek.
A Hegyi beszéd szavai imádságra indítanak: Uram, könyörülj rajtam, tisztíts meg, bocsáss meg, tölts be jelenléteddel, add Szentlelked tüzét, hogy kiégessen belőlem minden értéktelen önző indulatot, és hevítsen fel mennyei hőfokra!
Jézusom, kérlek, segíts, hogy tudjam felebarátjaimat, ellenségeimet és magamat is úgy szeretni, ahogy te szeretsz. Akit a te szereteted megváltoztat, azé a föld és majd a mennyei haza.


Szerző: Szeverényi János

 

Az IgeIdő kötet tartalma