IgeIdő - napi meditáció

Június 5.
"Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" (Jn 7,37)

A kihívás

Jézus hívó szava mindig aktuális, mindenek felett való. Az ő szava hangzik felénk az ünnepek alkalmával és a dolgos hétköznapokban is.
A lombsátorünnepen Jeruzsálemben az utolsó napon is az előírásoknak megfelelően szent körmenet vitte a Siloah forrásából díszes kehelyben a vizet, amelyet egy pap az áldozati oltárra öntött azzal a reménységgel, hogy majd az eljövendő messiási korban Isten betölti vágyakozásukat, kielégíti szomjukat. Erről az ünnepről szól a korabeli mondás: "Aki a vízáldozat örömét nem tapasztalta meg, az nem tudja, milyen az igazi öröm." Amikor Jézus előtt elhaladt a menet, akkor kiáltott fel: "Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám, és igyék!" Jézus jól látja a szomjazókat, a vágyódókat, akik ott mennek, ezért szólítja meg őket ezzel a "ki-hívással". Aki szomjazik, az lépjen ki a sorból, mert nála már most olthatja a szomját. Kihívás ez, hiszen egészen mást kíván, mint amit a többiek tesznek. Bátorság kell hozzá meglépni azt, ami feltűnő, ami eltér a megszokottól, hiszen ilyet nem szívesen tesz az ember. Ami megszokott, nem feltűnő, a többihez hasonló, azt könnyen megtesszük. Ezért kihívás számunkra Jézus szava.
Jézus hívó szava nemcsak ünnepeken hangzik, hanem a dolgos hétköznapokban is, gondok, nehézségek, kísértések közepette is. Sok mindenre vágyódik az ember. Reklámok színes kavalkádja kínál "megoldásokat" nap mint nap lelki "szomjúságunkra". Nekünk azonban másra van szükségünk, hiszen a megszokott, hagyományos módon nem oltható a szomjunk. Másra, másvalakire, Istenre van szükségünk, rá vágyódik lelkünk. "Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem!" - vallja a zsoltáros (42,2).
Jézus hívása azt jelenti, hogy amit a Siloah-forrásból vett és az oltárra öntött víz jelképez (a jövő messiási reménységét), az Jézusnál és Jézusban, a vele való eleven kapcsolatban valósággá válik. Ő nem kérdezi, hogy mi az, amire szomjazunk, hanem minden vágyakozásunkat kielégíti, mert ő önmagát adja! Ezt a hatalmas ajándékot elfogadni igazi kihívás! Ma ez a ki-hívás - a kihívás nekünk szól!


Szerző: Herzog Csaba

 

Az IgeIdő kötet tartalma