IgeIdő - napi meditáció

Június 7.
"Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja." (Róm 14,19)

Békesség Krisztusban!

Hogyan törekedhetünk azokra a dolgokra, amelyek a békességet és az épülést szolgálják? Pál apostol szerint akkor, ha Isten békességet teremtő Szentlelke munkálkodik bennünk. A békesség gazdag tartalmú szó, amely beteljesíti a várakozást és a reménységet, megszabadít a csalódástól. Békesség után vágyódik és azt keresi minden emberi szív ebben a nyugtalan és békétlen világban. A békesség az igazi élet alapja. Vannak, akik a békességet az elmélkedésben és a természet csendjében keresik, mások inkább a tudományokkal vagy a művészetekkel foglalkoznak, egyesek pedig azt remélik, hogy a vallásban találják meg. Korunkat kiváltképpen jellemzi a nyugtalanság, a háború, a viszály. Sokakat félelem és szorongás tölt el a jövőt illetően. Mi lesz a világgal, mi lesz velünk? Csakhogy az a békesség, amelyet az Isten az ember számára ígért, valóban sokkal több, mint az emberek kölcsönös megértése, vagy az, hogy nem ártanak egymásnak. Amikor Isten békességet hirdetett, ezzel sokkal többet akart ajándékozni az embernek. Mert annak előfeltétele, hogy az emberek békességben élhessenek: békesség Istennel. Ezt a békességet ma még mindenki elnyerheti, és ez az ajándék a golgotai keresztnél található. Aki Istenhez fordul segítségért, azt Isten megajándékozza az ő békéjével. Ez a békesség Jézus Krisztus művén alapszik. Ezért kell nekünk is benne bízó emberekként erre törekednünk, ezen munkálkodnunk. Csakhogy a hívő ember is kénytelen megállapítani, hogy gyakran csüggedés, nyugtalanság és békétlenség tölti el a szívét. Sajnos vannak olyan helyzetek, amikor e világ látható dolgai foglalják el szívünket: a munka, a gond, a panasz, a fáradtság, a csüggedés, az engedetlenség. Ezek mind megzavarják a szív békességét. Ezért kell arra törekednünk Krisztus gyermekeiként, hogy a szívünket átjárja a mi Urunk szeretete, és vele leküzdhessük a bennünket érő támadásokat, kísértéseket, és a békességet munkáljuk egymás között és a világban, ugyanakkor egymás lelki épüléséért fáradozzunk.


Szerző: Kozma Anett

 

Az IgeIdő kötet tartalma