IgeIdő - napi meditáció

Június 14.
"Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 8,38-39)

Meggyőződés

Csodálatos Pál apostol meggyőződése, rendíthetetlen, szilárd alapokon álló élete - Isten ilyen életre hív mindnyájunkat, ilyen életet készített az Úr Jézusban mindenkinek. Örök életet - vele való kapcsolatot, amelyet Isten kezdeményez úgy, hogy az Úr Jézus által keres minket. Miért szorulunk keresésre? Mert a bűn elválaszt Istentől, kizár a vele való kapcsolatból. Istentől elválasztottan születtünk, a kárhozat állapotában, elveszettségben. A bűn fala elválaszt Istentől. Az Édenben a kísértő győzött, becsapta az első emberpárt, és Ádám meggyőződését mindnyájan örököltük: "Isten ne szóljon bele az életembe!"
Ez a meggyőződés halálos, amelyben elvesznek nagyon sokan, akik nem hallják vagy nem akarják meghallani Isten szavát: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
Öröklét kérdése, hogy engeded-e az Úr Jézus által meggyőzni magadat, győzhet-e ő benned.
Az Isten szeretete Jézusban jelent meg. Isten szeretetét félreérti az, aki nem látja az Úr Jézus keresztáldozatát, halálát. Az Úr Jézus azért jött, hogy a bűn válaszfalát lebontsa, ami Isten és ember között van, hogy semmi se válasszon el Isten szeretetétől.
Szabad az út az Atyához! De ez az út nem automatikusan nyílik meg előtted. Hogyan? A megtérésben, az újjászületés által. Szükséges felismerned az Istentől való elválasztottságodat, hogy a bűn állapotában vagy, hamis a meggyőződésed, és ezért nincs igazi békessége a szívednek, gyenge vagy és erőtlen, hajlítható, megrendíthető, labilis, létbizonytalanságban, illetve "öröklét-bizonytalanságban" szenvedsz - és ez egzisztenciális kérdés számodra. Ebben a helyzetedben "tud" neked az Úr Jézus segíteni, utat mutatni, meggyőzni arról, hogy téged is szeret Isten, érted is meghalt az Úr Jézus a kereszten. A bűnbocsánat által irányt vált az életed, a bűn hatalmából az Úr Jézusra bízod az életed irányítását, Istennel élő kapcsolatba kerülsz. Bizonyosságod lesz, üdvbizonyosságod. A Szentlélek erre szeretne elvezetni és ebben megerősíteni, hogy te is meggyőződéssel vallhasd: semmi sem választhat el az Isten szeretetétől, az Úr Jézustól!
Ez a világ sóvárogva várja az Úr Jézus követőinek bizonyságtételét. Te közöttük vagy-e már?
Az Atyához vezető út nem automatikus, nem is keresztlevéllel vagy konfirmációi emléklappal kapható. Személyessé kell hogy váljon életedben.


Szerző: Labossa Péter Mihály

 

Az IgeIdő kötet tartalma