IgeIdő - napi meditáció

Június 17.
"Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen." (Júd 24-25)

Tiéd a dicsőség!?

Az élet legfontosabb mozzanata vagy pillanata a megtérés! Ami szorosan összefügg az isteni akarattal, a hittel - amely ajándék - és az elmaradhatatlan erkölcsi tisztasággal, amely örömhöz vezet. Egyetlen erényünk keresztényként a feddhetetlenség - egy olyan erény, amely nem emberi érdem. Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy megértsem azt a mondatot, amely a következőképpen hangzik: elhordozta a világ fájdalmát (bűnét)! Talán most már értem, és Júdás leveléből ez az igeszakasz rámutat arra, hogy az élet öröme, azaz hitünk és erkölcsi tisztaságunk Isten dicsőségében teljesedik ki. Tehát azért leszek feddhetetlen, mert Isten dicsőséges kegyelme bennem valósággá válik. Máris mintha két világról beszélnénk: egy láthatóról és egy láthatatlanról, amelyek létezése szorosan összefügg, és egy fenntartó hatalom szerető kezében összpontosulnak. Az Isten meglátása és a feltámadás örömének megtapasztalása teszi lehetővé, teremti meg azt az emberi méltóságot, amelyet mi, emberek dicsőségként, életörömként ragadunk meg. Már ezek árnyékában élve is megóvást nyerhetünk a botlástól, az eleséstől.
Egy idillikus kép, amely valósággá válhat, ha Istent elfogadjuk, az Egyetlent, aki fenntartja életünket, és Krisztus által a helyes útra terelve erkölcsileg tisztává, feddhetetlenné tesz.
Nem is értem, hogy az emberek miért nem mondanak igent Isten hívására; miért nem mondanak igent az örömteli életre vagy a feddhetetlen életre - mert megtérésre van szükség, le kell mondani az önző hatalomról, és át kell adnunk életünket az Egyetlennek!


Szerző: Domokos Tibor

 

Az IgeIdő kötet tartalma