IgeIdő - napi meditáció

Június 24.
"Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" (Mt 3,1-2)

Térjetek meg!

Számomra sokáig annyira egyértelmű volt, hogy Keresztelő János szájából csak félelmet keltő, dörgedelmes szavakként hangozhattak el ezek az igék. Ma már nem vagyok meggyőződve erről. Hiszen hogy térhetnénk oda, ahol félnünk kellene? Önszántunkból biztos nem indulnánk el abba az irányba, csak akkor, ha már tudjuk, hogy ott valami jó vár ránk. Ahogyan a kóbor kiscica is egyik reggel ott ült az ajtó előtt, és várt. A tálkába neki kitett tejet jóízűen kilefetyelte, azután ment a dolgára, de másnap és azután mindennap ott ült az ajtó előtt, mert tudta és megtapasztalta: itt gondoskodó, befogadó szeretetre talált. Ahogyan a tékozló fiú is a maga gondolataiba merülve arra az elhatározásra jutott, hogy hazatér atyja házába és bocsánatot kér, mert rájött, hogy mit veszített el. De még a házig sem jutott, mert az apja már sietett eléje magához ölelő, befogadó, megbocsátó szeretetével. Számomra ma így közelít Atyám országa a hozzá térő bűnöshöz.
Uram! Elénk jön szereteted és irgalmasságod. Adj erőt, hogy be tudjunk térni ma is ölelő szereteted közösségébe.


Szerző: Lindákné János Zsuzsanna

 

Az IgeIdő kötet tartalma