IgeIdő - napi meditáció

Június 27.
"Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek." (Jak 1,18)

Tükör

Jakab a levél címzettjeit - mint a kísértésekben állhatatosnak bizonyult Krisztus-hívőket - az új teremtés első zsengéjének nevezi. De rögtön alázatra inti őket: hitüket és kitartásukat ne maguknak, hanem Isten akaratának tulajdonítsák, hiszen - mint az előző versben írja - "minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá". A hit tehát ajándék, miként a kísértésben való állhatatosság is. Ajándék a hitből fakadó új élet is, amire Isten akaratából, az igazság igéje, az evangélium által születnek újjá, akiknek megadatik, hogy hittel hallgassák.
Jakab a hívőket érő kísértések között elsőként a haragra való hajlamot említi. A következő versben így folytatja: "Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát." Második kísértésként a fékezhetetlen nyelvet jelöli meg. "Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló" - írja. Harmadik kísértésként az anyagiakhoz való ragaszkodásra utal, amennyiben ez akadályává válik az irgalmasság mindennapi, tevőleges gyakorlásának. Mert az irgalmasság szóbeli gesztusai semmibe sem kerülnek, de az irgalmasság cselekvése mindig csak kisebb-nagyobb áldozat árán lehetséges.
Jakab gyónótükröt állít olvasói elé, így elénk is. Elégedettek vagyunk hitünkkel és kegyességünkkel? Akkor vizsgáljuk meg magunkat a fenti három szempont szerint! Ha őszintén tesszük, nem marad okunk a másokra mutogatásra: "Milyen jó, hogy nem vagyok hitetlen, mint a többi ember, és tisztán megőrzöm magam a bűnös világban." Ha őszintén vizsgáljuk meg magunkat Jakab apostol tükrébe nézve, akkor mi is csak azt mondhatjuk, amit a példázatbeli vámszedő: "Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek!"


Szerző: Véghelyi Antal

 

Az IgeIdő kötet tartalma