IgeIdő - napi meditáció

Június 30.
"De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól." (2Thessz 3,3)

A hit teljes győzelme

Szent Pál apostolnak ebből a leveléből is világosan kiderül az, ami gyermekkorunk mindennapi élménye volt a mesék jóvoltából: tudniillik hogy a jó és a rossz örökös, véget érni nem akaró, ádáz küzdelemben áll egymással.
A sokak által rajongásig imádott vagy éppen megvetett és lenézett modern mesék vagy mítoszok - mint például J. R. R. Tolkientől A Gyűrűk Ura, George Lucas filmsorozata, a Csillagok háborúja, a Trónok harca könyv- és tévésorozat vagy J. K. Rowling Harry Potter-sorozata - sokszor még a címükben is hordozzák a végsőkig folyó harcot és küzdelmet.
Ahogyan a mesék, mondák vagy modern mítoszok késztetnek bennünket, hogy álljunk az egyik vagy a másik oldalra, Krisztus apostola is biztatja és bátorítja a Thesszalonikában élő hittestvéreit: ne rémüljenek meg attól a küzdelemtől, amelynek színtere a körülöttük levő világ, a keresztyén egyház, sőt sokszor a saját lelkük belső világa is.
Úgy is fogalmazhatunk: minden eszközzel tudatosítani akarja a keresztényekben azt, hogy a földi világban sohasem lesznek mentesek a küzdelmek különböző válfajaitól. Ahogyan Krisztus fogalmazta meg: együtt növekedik a búza és a konkoly Isten szántóföldjén. S ebben kénytelen a gyülekezet hétköznapjaiban is rámutatni azokra a látszólag keresztényeknek nevezett emberekre, aki valójában elvetemültek és gonoszok belső döntéseik, hitetlenségük miatt. Egyben annak a hitének is hangot ad, hogy nem lehet kétséges a jó és rossz közötti küzdelemnek a kimenetele sem: Isten az ő Fiában, Krisztusban, aki a Világosság, legyőzte a sötétség erőit és hatalmait éppen azáltal, hogy világosságra hozta Fia feltámadása által az örök életet.
Nem lehet vesztes az, aki ebben az isteni hűségben bízik. Nem lehet vesztes és legyőzött az, aki ebben az erőben áll meg, mert önmagában és a körülötte levő világban is győz az Isten jósága, szeretete és irgalma által. Még ha ebben a küzdelemben el-elbukik is: Isten felsegíti, és tovább küzdhet a hit teljes győzelemének diadaláig... Isten hűsége és ígéreteinek ámenje a pecsét mindezeken, mert Fiának kereszthalála által a végsőkig ment el értünk, hogy megmentsen bennünket a gonosztól és annak minden hatalmától.


Szerző: Aklan Béla Sándor

 

Az IgeIdő kötet tartalma