IgeIdő - napi meditáció

Július 7.
"...Krisztus azonban mint Fiú hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk." (Zsid 3,6)

Az én reménységem a legnagyobb!

Amikor néhány évvel ezelőtt Amerikában voltam ösztöndíjon, az egyik tantárgy, amit felvettem, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének magyarázata volt. Mind a mai napig emlékszem rá, amikor a professzorunk Róm 15,4-gyel kapcsolatban a reménységről beszélt: Minden, amit Isten a Szentírásban mond nekünk, azért van megírva, hogy reménységünk legyen! Isten igéje az igazságot ismerteti meg velünk (Jn 17,17), és az evangélium, az örömhír számunkra éppen az, hogy az igazság nem kétségbeejtő és borzalmas, hanem gyönyörű, és minden reményünket fölülmúlja!
Az igazság annak reményteljes, aki hisz Jézus Krisztusban. És micsoda reménységünk van őbenne! Aki Jézussal él, az a mindenható Isten szeretetét megtapasztalva él már itt a földön, halála után pedig minden fájdalomtól, minden szenvedéstől, minden bűntől megszabadítja őt az Isten Fia, és örökké élhet vele a mennyben tökéletes boldogságban. Ezzel a reménységgel lehet dicsekedni! Sőt ezzel a reménységünkkel kell is dicsekednünk! Hirdetnünk kell a sok fájdalom, csalódottság, kiábrándultság és reménytelenség közepette, ami gyakran körülvesz bennünket, és minket is támad, hogy az élet Ura meghalt értünk a kereszten, de feltámadt, és azóta is él és uralkodik örökkön-örökké! És mindenkit hív magához!
Mi vagyunk az ő háza, az ő háza népe, ha bízunk benne és hűek maradunk hozzá. Bár a Sátán, a hazugság atyja mindent megtesz, hogy elszakítson minket tőle, nekünk mégis ragaszkodnunk kell hozzá, hiszen minden örömöt és áldást és az örök életünket is tőle kapjuk! Ő mindig hű marad hozzánk, bármit tegyünk is ellene. Bármennyire is elfordultunk tőle, ő mindig tárt karokkal vár minket, mert szeret! Legyünk mi is hűek hozzá, és dicsekedjünk az örökkévaló és felülmúlhatatlan reménységünkkel, amelyet őbenne kaptunk Istentől!


Szerző: Dobó Dániel

 

Az IgeIdő kötet tartalma