IgeIdő - napi meditáció

Július 14.
"...Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Fil 4,7)

Az igazi békesség

Békességről szólva a szívünk belső békéjére gondolunk, amely, valljuk meg, nagyon könnyen kibillen egyensúlyából. Egy rossz szó, tekintet, és máris kellemetlen, aggódó gondolatok kezdenek izgatni bennünket. Mulasztásaink vagy az elszalasztott lehetőségek felismerése is békességünk elrontója lehet.
Amikor Pál békességről beszél, akkor egészen másra gondol. Az egy másik viszonyulás.
Amiről Pál beszél, az a béke, amelyet Isten kötött velünk Jézus Krisztus megváltó cselekedete által. "Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával." (2Kor 5,19) Ez az igazi békesség, az Isten békessége, amely megingathatatlan. Ez a békesség az Istennel való élő kapcsolatból táplálkozik. Ez az, amire szívünk békessége is alapozódhat.
Ez a békesség az, amely az emberi felfogóképesség határait meghaladja. Érthetetlen, felfoghatatlan, és éppen ezért hálaadásra indít! Hálaadásra azért a csodálatos ajándékért, amely végtelen szeretetéből fakad.
Az igazi békesség egész életünkre és gondolkodásunkra hat. Ha ebből erednek gondolataink, akkor a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetben is tudunk bízni Isten döntéseiben. Nem rendül meg a hitünk. Akkor a legnehezebb próbatételekben is megállhatunk, hiszen biztos alapon állunk. Így őriz meg Isten békessége a hitünk feladásától, a reményvesztettségtől. Isten nem kíméli meg övéit a gondoktól, de nem is hagyja őket magukra. Így válik valósággá életünkben Pál vallomása: "mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk" (ApCsel 17,28).
Az igazi békesség ezt jelenti: Krisztusban lenni, az ő hatalmában, erőterében élni. Akkor az ő ereje megerősít, megőrzi szívünket a kísértésekben, a tőle elsodorni törekvő hatalmak viharában. Tekintetünket a keresztre irányítja, hogy felismerjük annak hatalmas ajándékát. Így lehet egész életünkre szóló és szívünk békességét munkáló erővé a felülről adatott, "drága áron" szerzett békesség. Így válik érthetővé, hogy az igazi békesség az Isten békessége - amelyről az apostol szól. És ez nemcsak szívünket, hanem gondolatainkat is meg fogja őrizni a "Krisztus Jézusban".


Szerző: Herzog Csaba

 

Az IgeIdő kötet tartalma