IgeIdő - napi meditáció

Július 16.
"Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai!" (Róm 11,33)

Isten az Úr mindenek felett!

Az őszinte rácsodálkozás és hálaadás hangja ez. Amikor az ember szinte nem is tudja szavakba önteni mindazt az örömöt, békességet és a biztos oltalom érzetét, amit Istenben megél, amit megtapasztal, ami utat és biztos jövőt ad számára. Noha még nem tudom, hogy miként és hogyan oldódnak meg a problémák, sokszorozódnak meg az örömök az ő kezében, de biztos hitem és bizalmam van afelől, hogy fontos vagyok számára, hogy az Úr hordoz engem!
Jó dolog így élni az Istennel. Így számolni az ő jelenlétével, így venni át az ő kezéből mind az ajándékait, mind a próbákat. Hisz valódi életet élni csak vele lehet! Fél szívvel, fél akarattal, egy megosztott élettel is eltengődhet az ember, de nem érdemes, úgymond nem "kifizetődő". Hisz ő már minket teljes egészében kiváltott, megváltott ennek a világnak a nyomorúságából; akkor mi miért csak a felét akarjuk mindannak, amit ő szabadításként kínál számunkra?
Éljünk inkább vele! A vele való biztos élet felkínált csodájával! Feltétel nélküli teljes ráhagyatkozással! Hisz csak általa, vele tudjuk elhordozni a szolgálatunk, a munkánk, a családunk, az életünk felelősségét! Csak így tudjuk teljességében megélni a tőle való örömöket is!
Testvér! A mindenható Isten valóban Úr mindenek felett. Ura lehet a jövődnek is, hisz ő mindenek felett való!
Noha Isten az értelmünkkel meg nem érthető, a logikánkkal ki nem számolható, de mégis, mindezek ellenére valóságosan élő és mindannyiunkat szerető hatalmas Úr! Isten, aki még a legfontosabbat, a saját Fiát is képes volt odaadni értünk! Értünk, érted, a te életedért!


Szerző: Torzsa Tamás

 

Az IgeIdő kötet tartalma