IgeIdő - napi meditáció

Július 22.
"Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember, és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között." (Mt 13,31-32)

Az élet diadala

A Jézus-ügy kicsiny kezdetekből indult, a maga korában múló jelenségnek gondolták, mi több, a legfelsőbb szinten próbálták félreállítani, hogy ne zavarja a jól kialakult köröket.
Jézus országa azonban, ahogy ő maga mondja, "nem e világból való" (Jn 18,36), így világi eszközökkel nem is állítható meg. Erről szól a hasonlat a mustármagról és a belőle növekedő óriásról.
Ez azt jelenti, hogy az élet bármilyen kicsinek, jelentéktelennek, törékenynek is látszódjék, képes diadalmaskodni. Gondoljunk például egy szinte láthatatlan magra, ami járdák, sziklák réseibe esik, ott növekedni kezd, majd egy idő után akár szét is feszíti, repeszti a kőkemény elemeket.
Az élet növekedését nem lehet megállítani. A világ számos pontján vannak elhagyatott építmények, kiirtott erdők, ahol a természet rövid idő után visszaveszi az uralmat. Az életnek ez a diadala Jézus életére, munkájára is jellemző. Lehet bagatellizálni, lehet tiltani, lehet nevetségessé tenni, hitelteleníteni. Egy dolgot nem lehet vele tenni: megállítani. Isten országa létrejött, folyamatosan növekszik, uralma, hatalma, térnyerése folyamatos.
Mindez annak ellenére igaz, hogy Isten munkája nem látványos erődemonstráció mentén növekszik, hanem egyszerű kicsiny eszközökön keresztül.
Ahogy a mustármag az észrevehetetlenségből óriásivá növekedik, úgy Isten ügye gyakran mások által észre sem vett emberek munkájának az eredménye.
A Jézus-hit ilyen módon növekedett világvallássá, és napjainkban is terjed. A kérdés az: mi hogyan veszünk részt ebben?


Szerző: Bartos Zoltán

 

Az IgeIdő kötet tartalma