IgeIdő - napi meditáció

Július 25.
"A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen." (Zsid 13,20-21)

Hogyan munkálkodik Isten bennünk?

"Legyetek jók, ha tudtok..." - mondja Fülöp atya, a későbbi Néri Szent Fülöp Luigi Magni örökszép filmjében, amelynek címe is ez. Luther kortársa jó humorral elegyítette az evangéliumi tanítást, ami az ő idejében meghökkentő volt. Ezért is kapta a buffone de Dio - Isten bohóca - gúnynevet. "Legyetek jók, ha tudtok, de ha nem tudnak, mit lehet tenni?" - mondta egyszer paptársának, mikor az rosszallását fejezte ki a Fülöp atya által felkarolt lelencgyerekek rendetlensége miatt. Annyi szeretet és az evangéliumnak olyan mély megértése rejlik ezekben a szavakban!
Keresztyén emberként moralizálás helyett képviselnünk kell az ige egyszerű igazságát: Isten az, aki készségessé tesz a jóra, akaratának teljesítésére. Ő munkálja bennünk, ami kedves őelőtte. Ha valami nincs jól, az a bukott ember gyengesége, aki a kegyelem nélkül nem tud nem vétkezni. Isten a békesség Istene. Az ember a békétlenség gerjesztője. Azzal is, ha másokat ítél meg, azzal is, ha önmagát vádolja. Ha másokat ítél meg, nem érti a fenti igazságot. Nincs benne kellő alázat. Nem szereti embertársát. Szüntelen harcban áll valakivel. Ha önmagát ítélgeti, és várja, hogy majd egyszer tökéletes lesz, akkor a maga ellensége lesz. Lelkiismerete sosem tud megnyugodni. Nem fogadja el saját esendőségét. Megtöri az Istennel való békességet, amelyet Krisztus szerzett "az örök szövetség vére által".
Tudjuk, hogy egyedül Istené minden dicsőség. Őt illeti egyedül laudáció. Emberekkel szemben azért engedjük meg magunknak azt a "bolondságot", hogy ne tulajdonítsuk nekik vétkeiket. Csak így lehetünk mi is mennyei Atyánk fiai, Krisztusnak örököstársai. Mondjuk mi is: Legyetek jók, ha tudtok! De ha nem tudnak? Ítélkezés helyett szülessen inkább közbenjáró imádság!


Szerző: Zólyomi Mátyás

 

Az IgeIdő kötet tartalma