IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 4.
"...az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen." (Róm 16,27)

Krisztustól Krisztusig

Pál apostol levele a Mindenható magasztalásával kezdődik, és azzal is zárul. Bármiről is ad hírt Pál, bármilyen élethelyzetben is szólal meg, minden gondolatával arról tanít, hogy Isten uralja, kormányozza és tartja ezt a világot. Minden az Úr akarata, döntése szerint történik, aki kegyelemmel munkálkodik értünk. Mintha a zsoltáros öröménekét hallanánk: "Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok." (Zsolt 139,17-18)
Pálnak ez a kegyelem az öröme, reménye, szolgálatának mozgatórugója. Azt az Urat hirdeti, aki fényével beragyogta damaszkuszi útját (ApCsel 9,3), aki tartotta, formálta szolgálatában (2Kor 3,18), aki megmutatta életcélját (2Tim 4,8). Gondolataiban Isten dicsőítésétől indul és Isten magasztalásához ér, mert az Úr lett számára a minden mindenekben.
Ez az evangélium nekünk szól, hogy életté válhasson bennünk. Azért hangzik felénk, hogy bennünk is bizalom ébredhessen: olyan Istenünk van, aki nekünk, akik híjával vagyunk az Isten dicsőségének, irgalmas szeretetéből megadta, hogy az ő ragyogásában éljünk. Ismerhetjük ezt a ragyogást! Jézus Krisztus, szabadító Király a neve! "Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült." (Zsid 1,3)
Ez a Krisztus ragyogja be életünk minden napját, akié a győzelem, a dicsőség és a hatalom ma is, holnap is, és mindörökké, hogy teljes szívből tudjuk dicsérni az Urat nagy kegyelméért: "...megvakultak / Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, / De őt, a fényest, nagyszerűt / Mindörökre látom."


Szerző: Eszlényi Ákos

 

Az IgeIdő kötet tartalma