IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 8.
"Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben..." (Jn 15,9-10a)

Isten útja: megmaradás a szeretetben

Seneca írja Luciliusnak: "Aki barát, az szeret, aki szeret, az nem mindig barát." Jézus olyan barát, aki annyira kedvel bennünket, hogy életét adta értünk, és barátsága sohasem megkérdőjelezhető.
Az emberi látszatszeretet olykor önző jelenlétét megtapasztalva jogosan vetődhet fel a kérdés: létezik-e érdek nélküli, tiszta, őszinte, maradandó szeretet?
Isten egyszülött Fiát legjobban szerette, rajta keresztül övéit is. Az emberi szeretet érzelmeken alapul, rokonszenv, ellenszenv a mértéke, és nemegyszer egyéni érdekek irányítják. A krisztusi, önmagát mindenestől odaadó, érdek nélküli szeretetet gyakran hírből sem ismerjük, éppen ezért nem is lehetünk képesek gyakorolni.
Hiába írja Pál apostol 1Kor 13-ban: "ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok", vagy figyelmeztet Jézus: "maradjatok meg az én szeretetemben", mégsem ismerjük fel az élet valódi, meghatározó értékeit. Azt, hogy igazságom, rangom, pozícióm, elért eredményeim szeretet nélkül semmibe vesznek, üres erőfeszítések csupán.
A mi szeretetünk becsapható, időszakos, álságos, és nincsenek tartalékaink. Megmaradni az ő szeretetében a megújítását jelenti Isten akaratának fényében: áldozatvállalást, szolgálatkészséget, folyamatos készenlétet, döntéseink felülvizsgálatát.
Egyedül Jézus az, akinek olyan szeretettöbblete van, amelyből folyamatosan meríthetünk, amelyből mindennap megújulhatunk.
Élethelyzetünkön legtöbbször nem tudunk vagy nem akarunk változtatni, gyakran gonosz indulatok, békétlenség, ellenségeskedés viharában élünk. A változtatás, megújulás lehetősége abban áll, hogy tudunk-e a Jézustól kapott szeretetben folyamatosan felfrissülni, megújulni, megerősödni.
Jézus szeretetében megmaradni: ismeret, hit, tudatosság. A Krisztushoz kötődő, hűséges szeretet új lehetőségeket nyit számunkra, új célokért küzdhetünk. Megtalálhatjuk ránk szabott feladatunkat, szolgálatunkat, és így általunk megvalósíthatóvá lesz a szeretet vonzó, másoknak is reményt nyújtó csodája.


Szerző: Sztankó Gyöngyi

 

Az IgeIdő kötet tartalma