IgeIdő - napi meditáció

Augusztus 19.
"Meg is betegedett halálosan, de Isten megkönyörült rajta, sőt nemcsak rajta, hanem énrajtam is, hogy szomorúságomra szomorúság ne következzék." (Fil 2,27)

Az üdvterv beteljesedése eloszlat minden szomorúságot

Isten könyörületességének nincs határa! Az apostol sok csodálatos gyógyítást tett korábban a Názáreti Jézus nevében. Ennek vége (2Kor 12,9). Megváltásunk végbemenetelének jele volt ez. A megváltott életek Krisztusban élnek, a halál uralmat nem vehet bennük és fölöttük. A kegyelem csodája, hogy Pál sok megverettetés, üldöztetés után börtönből ír a filippibeliekhez biztatást: "Örüljetek az Úrban mindenkor!" (Fil 4,4) Így felmerül a kérdés: mégis milyen szomorúság lephette meg, s még jött volna arra ráadás?
Neki is fáj, ami az atyai szívnek. Fáj, ha a hűtlenné letteknek nincs bizalmuk visszatérésre! Krisztus szíve dobog benne! "Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet [...], de nem akartátok!" (Lk 13,34) A mentő szeretet elutasítása szomorúság. Akinek nem fáj a felemeltetett kereszt elutasítása, s még mindig keresi azt, aki eljött (Jn 4,25-26), annak itt az ideje az Isten szerint való megszomorodásra (2Kor 7,10).
Ugyanakkor Pálnak fontos minden munkatársának a kitartása, hűsége, szolgálata. Démász e világhoz ragaszkodván elhagyta őt (2Tim 4,10). De Epafroditoszt, a Krisztus ügyében fáradozó testvért feltehetően úgy bántalmazták, hogy csaknem földi útjának végéhez ért (Fil 2,30).
Az ellenerők látása megakadályozhat-e téged Krisztus halál fölötti győzelmének megjelenítésében, az egy akaraton való könyörgésekben, a testvéri közösség gyakorlásában, a versenypályán való küzdésben? Krisztus ügyében küzdve most még nálad a "kegyelem stafétabotja". Urunk már készenlétben tartja azt, aki tőled átveszi! Légy hű mindhalálig, s minden szomorúságodat elveszi, mikor megnyugszol őbenne (Jel 14,13), mert beteljesült, mi írva volt: "Elnyeletett a halál diadalra!" (1Kor 15,54; Károli-ford.) Isten üdvterve teljesül bennünk s általunk. Ez az öröm eloszlat minden szomorúságot!


Szerző: Deme Károly

 

Az IgeIdő kötet tartalma