IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 7.
"Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben." (2Tim 1,13)

Egészséges beszéd

Az egészség fogalma már az ókorban széleskörű lehetett. Kínában i. e. 2000 évvel állami fizetéssel rendelkező, a lakosságot ingyen gyógyító orvosi kar működött. Hammurápi babilóniai király törvényei felsorolták a különböző orvosi beavatkozások díjtételeit, sikertelenség esetén az orvos által fizetendő kártérítést. A későbbi orvostörténet egyik legnagyobb alakja, Hippokratész az ókori Görögországból származott. Ő volt az, aki rendszerbe foglalta és leírta az orvostudomány elméleti és gyakorlati tudnivalóit. Ezek egy része - az orvostudomány fejlődésének ellenére - ma is érvényes. A hippokratészi fogadalom erkölcsi-etikai igénye pedig a Magyar Orvosetikai Kódex által javasolt esküben is megjelenik: Tisztán és szentül megőrzöm életemet és tudományomat. Amit kezelés közben látok vagy hallok - akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben -, nem fogom kifecsegni, hanem titokként megőrzöm. A hírközlés, a beszéd egészsége Hippokratész szerint nem logopédiai, hanem erkölcsi kérdés.
A Biblia egészségfogalma hasonlóan sokrétű. Az ember és az ember teste mellett egészséges lehet a víz, de a tudomány és a beszéd is. Nemcsak a testi-lelki tünetek egészségre vagy betegségre utaló volta állapítható meg, de a beszéd is diagnosztizálható. A keresztény ember szava akkor egészséges, ha kiállja az apostoli igehirdetés, más szóval az evangélium próbáját. Az apostol nyelvén az ilyen beszéd higiénikus. Tiszta, őszinte, nem bánt, nem sért, alkalmas a tanításra, és ha kell, a feddésre is. Egészséges, de nem steril, vagyis nem terméketlen, nem hiábavaló és eredménytelen. Az evangéliumi értelemben vett higiénikus beszéd természetes környezete a Jézus Krisztusban való hit és szeretet. E kettő jótékonyan befolyásolja, szűri és méregteleníti azt, ami elhangzik. A hit és a szeretet nem általában az egyházi tanítás szépen hangzó, mégis meddő kifejezései, hanem a mindennapi keresztény kommunikáció katalizátorai. Jó irányba terelik és gyógyítják a nélkülük célt tévesztő, beteg beszédet, alapot és keretet adnak az evangéliumi erkölcsiséget visszhangzó szavaknak.
Mára üzletté vált az egészség. "Fitneszguruk", testi-lelki jólétet ígérő csodadoktorok hirdetik a világhálón az egészséges táplálkozás tizenkét pontját, az egészséges életmód "tuti tippjeit". Hippokratészról vagy a Bibliáról kevés szó esik. Az egészséges beszéd üzleti értékéről nincs hír; csak a nyelvőrködők kritikája kap hangot olykor. Pedig az egészséges beszéd nagy kincs: evése, öltözködése, ízlése mellett az emberre rávall a beszéde is.


Szerző: Bácskai Károly

 

Az IgeIdő kötet tartalma