IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 8.
"...irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen." (Júd 2)

Három kívánság

"Bort, búzát, békességet!" - szól a világi köszöntés. Jó szándékkal, sokszor mégis üresen konganak e szavak, mert a római mondás visszhangzik bennük: "kenyeret és cirkuszt". Azaz ha tele az ember hasa, és mellé kap egy kis szórakozást, akkor "béke" van. Könnyen belesüppedünk ebbe a kényelembe, és nem vesszük észre, hogy ez végzetes, valami többre van szükségünk (Jer 8,11).
Mennyivel másként hangzik ez a hármas, amellyel Júdás köszönti a már Jézushoz tartozókat! Nem mulandó dolgokat kíván pusztán, hiszen tudja, amit a zsoltáros, hogy az Istentől sokkal többet lehet kapni: "Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!" (Zsolt 4,8-9)
Lehet bátran kérni az Úrtól mindezt, mert ő szívesen adja, ahogyan Jézus mondja: "...én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek." (Jn 10,10b; vö. 2Kor 9,8) De nem pusztán azért, hogy mi dőzsöljünk mindebben, hanem hogy túlcsorduljon az életünkben mások felé (vö. Róm 15,1).
Hiszen az irgalomról azt mondja Jézus: "Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" (Lk 6,36) A békességről pedig ezt olvashatjuk: "Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben." (Róm 12,18) "Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát." (2Kor 5,18) A szeretetről pedig: "Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van... ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást." (1Jn 4,7a.10b-11)
Mindebből látjuk, hogy itt nem a világi, túlhígított irgalomról, békességről, szeretetről van szó, amellyel minden bűn vegyíthető, hanem amire igazán szüksége van ennek az irgalmatlan, szeretetlen, békétlen világnak, és benne a - nélküle ugyanilyen állapotban lévő - szívünknek. Kérjük Jézust, hogy jöjjön be az életünkbe, és vele együtt ez a hármas is megadatik nekünk.


Szerző: Malik Péter Károly

 

Az IgeIdő kötet tartalma