IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 15.
"Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy." (Zsid 11,8)

Hitben járjunk

Minket is hitben győzött meg Isten arról, hogy kövessük őt, és legyünk mai tanítványai, szószólói. Örökségünk legalább annyira nem látható, és nem tudható, hogy pontosan milyen és hogy hol van, ahogyan Ábrahámé, de egy bizonyos, hogy ott lesz az, akiben bízunk. Mi is gyakran ugyanúgy botladozva és elbizonytalanodva követjük őt, ahogyan Ábrahám is, de mi már tudjuk: Jézus halálig tartó engedelmessége meghozta gyümölcsét, és e gyümölcsből részt ad nekünk is. Nem tudjuk, mert nem beszélt róla Jézus, hogy milyen lesz Isten országában élni, de már most boldogabb az ember, ha őt követi, és mindenkor bízik benne. Pál e helyről így vall: "Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek."


Szerző: Pintér János

 

Az IgeIdő kötet tartalma