IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 16.
"A hetedik angyal is trombitált, és hatalmas hangok szólaltak meg a mennyben: A világ felett a királyi uralom a mi Urunké és az ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog örökkön-örökké." (Jel 11,15)

A hetedik angyal is trombitált

"Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?" (1Kor 14,8) Iskolás emlékem jut eszembe. A zeneiskola rézfúvós szakot szervezett. A fiatal és lelkes trombitatanár hívására népes társaság gyűlt össze. Falutörténeti esemény volt az a délután, amikor a kölcsönhangszereket szállító teherautó leparkolt az iskola udvarán. Minden jelentkező tüstént átvehette a trombitát vagy kürtöt, ami éppen jutott neki. A leglelkesebbek tüstént megtartották a hangszerpróbát. Fújták, már ahogy tudták. Eszeveszett zajjal indultak hazafelé. A lovaskocsik félrehúzódtak. A kutyák ugattak. A macskák menekültek. Az énekesmadarak elnémultak. Az emberek pedig kíváncsiságukban kiálltak az utcakapuk elé. Nem volt szükség magyarázó szózatra. Mindenki tudta, hogy a zeneiskolában megindult a rézfúvós tagozat. Jobb hírverést szervezni sem lehetett volna.
A hetedik angyal is trombitált. Ezt követően kinyílt a mennyben Isten temploma. Megnyílik az Isten mennyei temploma - az üdvösség - bezárhatatlanul és örökre! Megnyílik nekem is, neked is, és minden hívőnek, aki Krisztust becsüli, komolyan veszi és követi. Figyelj hát, és hallgasd az evangéliumot, a hatalmas mennyei szózatot, a kereszt beszédét! Urunké és Krisztusunké a királyi uralom a világ felett, és uralkodni fog örökkön-örökké! Győzött Krisztus! Uralkodik. Megszerezte. Megérdemelte. Engedelmes volt mindhalálig. Nagy árat adott érte. Már most is övé a hatalom mennyen és földön. Ma még rejtve. A hetedik trombitaszó elhangzásakor mindenki számára nyilvánvalóan, a napsütésnél is ragyogóbban felismerhető lesz. Boldogító hír minden állhatatos, hívő léleknek. Viszont rossz hír a kiskirályoknak, a hitetleneknek, a megtévesztett, a Krisztus uralkodásáról hallani nem akaró embereknek.


Szerző: Detre János

 

Az IgeIdő kötet tartalma