IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 17.
"Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!" (2Thessz 3,16)

Békesség Istentől

Nagy ajándék a békesség! Magunk körül ideges embereket látunk: csalódottakat, frusztráltakat, egymásra haragvókat, egymást rágalmazókat és gyűlölőket, gátlástalan karrieristákat. Bennem is sokszor felgyülemlik a feszültség: haragra gerjedek, szívemben gyűlöletet, utálatot érzek, és alig-alig tudok uralkodni indulataimon. Ilyenkor Istenhez menekülök. A templom csendjére, az istentisztelet felemelő ünnepélyességére áhítozom. És ott rendszerint meg is nyugszom. Békesség árad rám. Az igéből Isten békessége sugárzik felém. Még akkor is, ha bűnről, ítéletről szól, mert azt mindig beragyogja az evangélium.
Valahányszor közeledni érzem magamhoz Krisztust, hallom a mennyei seregek mennyből kiszivárgó énekét: "Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség..." (Lk 2,14) Csak onnan, felülről jön az igazi békesség, amikor megváltó Urunk felénk fordítja arcát, ránk mosolyog, és szeretettel hív: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28)
Olyan jó az istentiszteletet mindig az Úr áldásával zárni: ránk mosolygó arcát, békességét és nyugalmát remélni, magunkkal vinni, hogy amikor ügyes-bajos dolgainkat intézzük, mindennapi feladatainkat teljesítjük, akkor lakozzon szívünkben a felülről kiáradó békesség.
Hiszem, ha többen élnének az istentiszteleti alkalmakkal és fogadnák szívükbe a felülről ajándékozott áldást, mint ahányan azt ma teszik, akkor kevesebb ideges, csalódott, frusztrált, haragvó, rágalmazó, gyűlölködő embert látnánk magunk körül. Én mindenesetre a mennyei békesség eszköze, hordozója szeretnék lenni már most, ebben az életben, ezért fontos számomra az istentisztelet, és számítok az Úr áldására.


Szerző: Kovács László Attila

 

Az IgeIdő kötet tartalma