IgeIdő - napi meditáció

Szeptember 23.
"...tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére; és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen." (Zsid 13,21)

Dicsőség Krisztusnak!

Dicsőség Jézus Krisztusnak örökkön örökké, mert értünk ment a halálba! Értünk végezte el megváltó művét a kereszten. Értünk támasztotta fel őt Isten. Dicsőség Jézus Krisztusnak örökkön-örökké mindazért, ami értünk tett!
Dicsőség Jézus Krisztusnak örökkön-örökké, mert bennünk folytatja azt, amit értünk tett. A bennünk élő Krisztus teremti meg bennünk a jót, vezet el Isten akaratának teljesítésére. Csak az a jó, ami Krisztus szeretetéből fakad.
"Legyetek jók!" Régebben gyakran hallottam ezt a felszólítást mintegy köszönésképpen. Nemcsak szülők búcsúztak így gyermekeiktől, hanem még fiatalok is egymástól: "Jó legyél!" Valami jókívánságféle volt ez: ha jó leszel, akkor minden rendben lesz veled.
A zsidókhoz írt levél írója sokkal többet mond ennél, amikor búcsúzik a gyülekezettől: Isten, aki feltámasztotta Krisztust, teremtse meg bennetek a jót! Tegyen készségessé rá. Mindnyájunkban ő munkálja ki a jót. Csak akkor tudunk engedelmeskedni Isten akaratának, ha ő maga újjáteremt minket Lelke ereje által. Csak az tud "jó lenni", akiben az élő Krisztus lakik. Meg tudja tenni Isten akaratát, hiszen többé nem "a maga ura". Egyedül Krisztus szeretete irányítja, szorongatja őt.
Áldáskérés, imádság ez a mondat. Érthetjük így is: azért imádkozom, hogy Isten teremtse meg bennetek, bennünk a jót. Folytassa és fejezze be mindnyájunkban üdvösségteremtő művét. Ne csak testi egészséget, oltalmat, földi dolgokat kérjünk, amikor másokért imádkozunk. Könyörögjünk azért, hogy egyre inkább Krisztushoz váljanak hasonlóvá! Lelki ajándékokat, áldást kérjünk számukra.
Ez a fajta imádság mindig dicsőítésbe torkollik. Hisszük, hogy Krisztus elvégezte értünk a megváltás művét, folytatja és befejezi bennünk a jót. Ezért kapcsolódunk bele boldogan már most az egész teremtettség énekébe: "A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!" (Jel 5,13)


Szerző: Dechertné Ferenczy Erzsébet

 

Az IgeIdő kötet tartalma