IgeIdő - napi meditáció

Október 7.
"Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8,31)

Nincs legyőzhetetlen

Egy ismert katonai szakértő mondta egy riportban: közel száz éve nem volt olyan nap az emberiség történetében, hogy ne lett volna háború. Azaz mindennap emberi életek pusztultak és pusztulnak el értelmetlenül. Édesanyák zokogva siratják fiaikat és lányaikat. Édesapák fájdalmukban kezükbe temetik arcukat, és bosszúra esküsznek. Az ember győzni akar, de tudja, hogy veszíthet is. Mégis úgy gondolja, hogy ő nem veszíthet. Erről szólnak mindennapjaink intrikái, veszekedései, marakodásai, belső és külső " háborúink".
Pál apostol valami érthetetlen győzelemről beszél. Biztosan győzni Istennel. Ott vannak az Isten nevében elindult katonáink sírhantjai. Hogyan lehet Istennel győzni? Ehhez meg kell tanulni egy nagyon fontos igazságot Jézustól: "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el." (Mt 26,52) Jézus nagyobb erőről és hatalomról beszélt, mint amit a kard képvisel ebben a világban. Ez a fegyver pedig Isten szeretete. Nem arról van szó, amit mi nevezünk szeretetnek, mert arról könnyen kiderül, hogy valójában saját önzésünk színes köntösbe öltöztetve. Aki meg akarja érteni a kettő közti különbséget, nézzen csak egy pillanatra a kereszten szenvedő Jézus utolsó mondatai közül a következőre: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!" (Lk 23,34) Így könyörög azokért, akik keresztre szegezték. Ezt emberi ész fel nem foghatja, emberi erő és akarat képtelen rá. Mégis ez a szeretet győzte le a kereszt körül csúfolódó tömeget, és a keresztre feszítést végrehajtó római százados csak ennyit tud mondani: "Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54)
Ez a szeretet képes kicsavarni a kardot a másik kezéből. Ez a szeretet tudja megbékíteni a haragosokat. Ez a szeretet hallgattatja el a pokol dühét bennünk és embertársunkban. Semmi más és senki más nem tudja ezt megtenni Isten szeretetén kívül.
Uram, add nekem a te szeretetedet, és taníts meg általa győzni!


Szerző: Sándor Frigyes

 

Az IgeIdő kötet tartalma