IgeIdő - napi meditáció

Október 11.
"Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa." (Jn 3,17)

A hivatali idő

"Az olyan emberek, akik hivatalból kapcsolatba kerülnek mások szenvedéseivel, például bírók, rendőrök, orvosok, idővel a megszokás következtében annyira megedződnek, megkeményednek, hogy még ha akarnának, se tudnának másképpen bánni klienseikkel, mint ridegen és formálisan. E tekintetben semmiben sem különböznek a paraszttól, aki a hátsó udvarában birkát, borjút öl, és észre sem veszi a vért. Márpedig ha a bíró formálisan, lélek nélkül tekinti az egyént, nem sok kell hozzá, hogy egy ártatlan embert megfosszanak minden jogától és tulajdonától, és kényszermunkára ítéljék. Csupán idő kell hozzá: annyi idő, amennyi alatt bizonyos formalitásokat elvégeznek - s a bírót ezekért fizetik." (Anton Pavlovics Csehov)
Sok ember érthető módon nem szereti a hivatalos ügyek intézését. Riasztó a modern hivatalok átláthatatlansága, érthetetlensége. Bántóan fájdalmas a hivatalnokok ridegsége, közönye és udvariatlansága, ahogy a sokszor életbevágóan fontos ügyeket, kérdéseket kezelik. Természetesen mindig akadnak kivételek, akik emberséges módon, minden részletre kiterjedő figyelemmel és mély empátiával adnak tájékoztatást és segítséget. Ezeknek a hivatalnokoknak a hivatal hivatás is egyben. Ismerősen csenghet a visszatérő és jóleső mondat: "Igen, emlékszem Önre és az ügyére. Folyamatban van, és figyelemmel kísérem." Az igazi hivatalnoki munka alapja a hosszú távú emlékezet, az udvariasság és a figyelmesség. Nikodémus kérdése Jézus felé saját számára és számunkra is életbevágóan fontos. Sok találgatásra adott okot Nikodémus látogatásának ideje. A legegyszerűbb magyarázat a kézenfekvő. Ebben a korban ez a napszak volt az, amikor az emberek a fontos dolgaikat intézték fontos és nagy tekintélyű emberekkel. Ez a beszélgetés egy mai értelemben vett hivatalos lelkipásztori beszélgetésnek felel meg, amelyben elhangzik az őszinte, lényegbevágó kérdés, amely mindannyiunk számára a legfontosabb. Az idős Nikodémus példájából megtanulható, hogy az Isten szerinti emberi bölcsesség nem a válaszok rutinszerű ismételgetésével, hanem a megfelelő kérdések felvetésével kezdődik. Jézus válasza különösen a 15. és 16. verssel együtt olvasva a legtömörebb, de legkiteljesítőbb válasz, amit kaphatunk. Jézus küldetése nem az emberiség kárhoztatása. Bár lehet érezni az idők jeleit, és ha őszintén szembenézünk emberi világunkkal és önmagunkkal, láthatjuk, hogy már régen megérett Isten ítéletére és haragjára. De Isten Fia azért jött, hogy beteljesítse Isten akaratát, hiszen ez felel meg az Úr által teremtett világot teljes egészében megmentő, üdvözítő szándékának. Isten egyetemes jellegű, üdvözítő szándéka hit által valósul meg az emberek életében, a Jézussal való személyes találkozásban.


Szerző: Fodor Viktor

 

Az IgeIdő kötet tartalma