IgeIdő - napi meditáció

Október 14.
"Sőt dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet..." (Róm 5,3-4)

Tekints fel Krisztusra!

Friedrich von Bodelschwingh egyszer így fogalmazott: "Krisztus nem mögöttünk áll, nem a múltunkat jelenti, hanem előttünk van, ő a mi reménységünk."
Ez a mondat segít megértenünk, hogyan is mondhatja az apostol a nagy ínség és szenvedések közepette is a következőket: "dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is". A történelem során sokszor - és a világ számos helyén napjainkban is - a keresztények életét a Krisztusba vetett hit nem könnyítette, nem könnyíti meg. Ellenkezőleg: a keresztények életében az Isten iránti szeretet hátrányt, szenvedést jelent. A keresztény élet ezzel együtt jár, és ez alól nincs kivétel. Pál apostol is erről ír a leveleiben. Tehát azt, amit a római gyülekezetnek írt levelében megfogalmaz, saját maga tapasztalta, élte meg. Megpróbáltatások közepette is állhatatos tudott maradni. Megtapasztalta az állhatatosság eredményeként a kipróbáltságot, és reménysége ezáltal megerősödött. Bizonyosan nem az ő érdeme volt az állhatatosság, éppúgy, ahogyan a reménység sem az ő szívéből fakadt. A szükség és a megpróbáltatások irányították Pál tekintetét Krisztusra. Luther Márton egyszer a következőket mondta: "A kísértés tanít arra, hogy az Úr igéjét meghalljuk." Pál el tudja fogadni a nehéz időket is, mert tekintetét egy irányba szegezi: Krisztusra tekint a szenvedések közepette. A feltámadott Krisztus ad neki bizonyságot és reménységet.
"A remény az a bizonyosság, hogy történetünknek célja van, és a történet szálait Isten tartja a kezében." (Gordon MacDonald)


Szerző: Johannes Erlbruch

 

Az IgeIdő kötet tartalma