IgeIdő - napi meditáció

Október 15.
"...mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által." (Róm 3,23-24)

Ingyen

Az ember nem ismeri fel és nem ismeri be saját baját és bűnösségét. Éppen ezért íratja le az Úr Pál apostollal, hogy a cél felé vezető úton az első lépés saját erőtlenségünk és reménytelenségünk beismerése az Úr előtt. Az ember a maga erejéből nem képes Istennél megmaradni, sem Istenhez visszatérni, megtérni, újjászületni. Senki sem gondolhatja, hogy bármilyen saját igyekezettel megfizethet akárcsak töredékesen is azért, amivel Istennek tartozik, aki elengedi a bűnt. Ez végzetes hazugság. Ha ezt megérted, és megszűnsz ragaszkodni a magad kedvenc elképzeléseihez, akkor elfogadhatod a felkínált megbékélést. Sokan ezt nem értik. Még azok is, akik állítják, hogy ők már Isten gyermekei, mégis úgy viselkednek, mint Isten ellenségének gyermekei, és saját jónak vélt cselekedeteikkel igyekeznek megszolgálni a megmentésüket. Urunk várja jócselekedeteinket, és igéje is biztat ezek megtételére.
Csakhogy mivel az ember a bűn hatalma alatt érzi magát, minden jócselekedete elveszítette értékét - egyedül Jézus igazsága tud rajtunk segíteni. Az ő kegyelméből és szeretetéből kaptuk bűneink bocsánatát, hogy megváltottak lehessünk bűneink büntetésétől. Hit és igazság által adta Isten Jézust áldozatul a megbékélésre. Csak evangéliumi hit által foghatom fel ezt az örömüzenetet. Minden bűnünket eltörli, ha hisszük, hogy Jézus keresztségével és kereszthalálával értünk cselekedett.
Még ha egyszer és mindenkorra el is fogadtuk bűneink bocsánatát, testünk továbbra is naponként vétkezik - gyengeségünk miatt. Szenvedünk a korábban elkövetett bűneink miatt. A bűnök, amelyekbe testünk belevisz, Isten szemében mind korábban elkövetett bűneink. Ez azért van, mert Jézus keresztségét tette Isten üdvösségünk kezdetévé. Jelen testi bűneinket Isten megbocsátotta Jézusért egyszer és mindenkorra. Ez nagy segítség, amikor másoknak hirdetjük Isten szeretetének örömhírét. A megtért és újjászületett hívők ezek szerint igyekeznek élni.


Szerző: Lehoczky Endre

 

Az IgeIdő kötet tartalma