IgeIdő - napi meditáció

Október 17.
"Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával." (Róm 1,22-23)

Isten nem e világból való

Az ember csodálatos ajándékot kapott a Teremtőtől: az értelmet. Tudunk gondolkodni, képesek vagyunk megfejteni a teremtett világ rejtélyeit, képesek vagyunk megismerni az Istent. A felhalmozott emberi tudomány igen nagy áldás számunkra, de nagy kihívás is: kísértés. Azt szokták mondani: a zsenit csak egy hajszál különbözteti meg az őrülttől. Ilyen kicsin múlik az is, hogy Isten igaz tisztelőiből bálványimádók legyünk, mert könnyen bolonddá teszi magát az ember, amikor tudományával célt téveszt. A bálványimádás céltévesztés: az Istent megismerni vágyakozó ember kézzel fogható képeket farag magának, hogy azokat imádja Isten helyett. A bálványokban az Istent véli kiábrázolni, megragadni és uralni. Tulajdonképpen mély vallásosság készteti az embert a bálványimádásra. A céltévesztés oka pedig legtöbbször az olthatatlan tudásvágy. Többet szeretnék tudni az Istenről, mint amit ő kijelentett magáról. Értelmi képességeim azonban korlátozottak. Csak a teremtmények kutatására, megismerésére vagyok képes. A teremtett világból szerzett ismeretekből, anyagból nem rakhatom össze magamnak az Istent. Teremtő és teremtmény nem cserélhető fel egymással. Mérhetetlen különbség van köztük. Nem véletlenül áll a Tízparancsolat elején az Isten kiábrázolására vonatkozó tilalom.
Sok jó, magát Krisztus-követőnek tartó egyháztag, teológus, tudós lelkész ugyancsak bálványimádó. Mert mi mindannyian igyekszünk kialakítani magunknak egy istenképet. Ki az Isten? Milyen az Isten? Ezek a legfontosabb kérdései a hitre jutott embernek.
Szabad és kell is keresni a választ ezekre a kérdésekre. De csak az ige által kijelölt határok között kutasson az elme. Jézus Krisztusban jelentette ki magát az Isten. Egyedül benne ismerhetjük meg, hogy ki és milyen az Isten. Legyen hát elég, amit Krisztusban nekünk ajándékozott magából.
Amikor rácsodálkozunk a teremtett világ szépségére, összetettségére, rejtélyeire, megsejtünk valamit Isten dicsőségéből, de megismerni őt csak Krisztusban, Krisztus által lehet.


Szerző: Kovács László Attila

 

Az IgeIdő kötet tartalma