IgeIdő - napi meditáció

Október 28.
"Vajon nem azért is, hogy megismertesse dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nemcsak a zsidók, hanem a többi nép közül is?" (Róm 9,23-24)

Az irgalom vagy a harag embere vagy?

Ebben a fejezetben arról is olvasunk, hogy az ember olyan Isten kezében, mint az agyag a fazekas kezében. Az egyik edény díszesebb, a másik egyszerűbb, az egyik öblös, a másik kis formás. Az alkotó alkotása. Nagy kérdés az ember számára, hogy vajon ő Isten alkotása-e. A Biblia szerint Isten formálta az embert a föld porából, és saját Lelkét lehelte belé. Ő adta és ma is ő adja az életet. Mindenki egyszeri, megismételhetetlen és értékes. Az ember Isten teremtése! Nagy az ő hatalma, még nagyobb a dicsősége, hirdeti ezt csodálatos műve, a mindenség, s hirdetnie kellene az embernek is, akit Lelkével ajándékozott meg! Vajon az ember tisztában van-e származásával? Tudod-e, hogy Isten formált téged? Tudod, hogy fontos vagy neki? Tudod, hogy az életeddel, amelyet kaptál, tartozol Istennek, vagy nem számolsz ővele? Sokan nem számolnak ma Istennel. Istentelenül élnek, mint a fáraó Egyiptomban Mózes idején. Ezért lett a fáraó Isten kezében a harag eszköze. Ahogyan Pál írja Róm 9,22-ben: "...nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek?" Akik azonban megtérnek őhozzá bármely nép közül, azok az irgalom eszközei lesznek. Isten elhívott népe, akiken keresztül ő bekötözi a megsebzett szívűeket, megvigasztalja a szomorkodókat, felemeli az elesetteket, bátorítja a gyámoltalanokat. Így lesznek Isten elhívott emberei az irgalom eszközei Isten dicsőségére. Te milyen edénye vagy Istennek?


Szerző: Zsarnainé Urbán Nóra

 

Az IgeIdő kötet tartalma