IgeIdő - napi meditáció

Október 31.
"Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle." (Mt 6,8)

Az igazi imádság

Több ez a jézusi mondat, mint egyszerű formai követelmény vagy stílustanács. Benne az Atya ránk vonatkozó igényét fedezhetjük fel: nem arra kíváncsi, hogy milyen látványosan és szépen tudunk imádkozni, hanem hogy kik vagyunk valójában. Imádságunk hűségesen tükrözi istenképünket: az Úrral való kapcsolatunk mélységét, a bizalmunkat.
Isten azt szeretné, ha megértenénk, hogy nincs szükség arra, hogy szavakból emelt barikádok mögé rejtőzzünk, mert ő, a szívünket vizsgáló Isten pontosan tud rólunk mindent. Amikor kapcsolatba lépünk vele az imádkozás idején, akkor velünk akar találkozni.
Az imádság mindig válasz az Úr megszólítására. Ő pedig nagyon közvetlenül szól hozzánk Jézus Krisztusban és a Szentírás igéiben. Ha pedig vele vagyunk kapcsolatban, akkor rá figyeljünk: ne magunkra vagy a környezetünkre, hanem forduljunk teljes valónkkal felé. Az imádság külső jegyei, mint a behunyt szem és összekulcsolt kéz is ezt hivatottak szolgálni.
Persze volt negatív példa Jézus korában is szép számmal: mellet döngető, szemforgató, népszerűséget kereső imádság. Akkoriban bevett szokás volt háromóránként imádkozni. A magamutogató kegyes igyekezett úgy elindulni otthonról, hogy az imádkozás órája lehetőleg nyilvános helyen érje, és ezzel elismerést szerezzen magának.
Jézus elhatárolódik ettől a viselkedéstől, elítéli a képmutatást és a színjátékot, és a belső szobába küldi az imádkozót. Ahogyan ő maga is példát ad csendesen, elvonultan töltött imádságaival, és a Miatyánkkal, amit mindenkori tanítványaira bíz.
Mert amennyire fontos, hogy az imádság személyessége és intimitása megmaradjon, ugyanúgy fontos az is, hogy ne Istent próbáljuk magunkhoz igazítani, kéréseinkkel irányítani, hanem keressük és kérjük az ő akaratát, velünk kapcsolatos terveit. Hiszen pontosan tudja, mire van szükségünk, és az imádság lehetőségét adja, hogy felkészüljünk ajándékai fogadására.


Szerző: Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia

 

Az IgeIdő kötet tartalma