IgeIdő - napi meditáció

November 5.
"...azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!" (1Thessz 4,17-18)

Örök életre vezérem: Jézus

November első napjaiban ellátogatunk szeretteink sírjához. Virágot helyezünk el, és a meggyújtott gyertyák fényénél emlékezünk. Ilyenkor különös erővel tör föl bennünk az ember ősi kérdése: mi vár halottainkra és mi vár ránk a halál után?
Ebben az igében Pál apostol választ ad kérdésünkre, de nemcsak tanítja azokat, akik bánkódnak eltávozott szeretteik miatt, hanem vigasztalja is őket. "Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük." (1Thessz 4,13)
Az apostol a halál utáni élet kérdését Jézus Krisztus halála és feltámadása fényébe állítja. Urunk golgotai kereszthalála és húsvéti feltámadása keresztyén hitünk és reménységünk alappillére. Ha hisszük, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt, akkor az ő ígérete szerint a benne hívők is fel fognak támadni, és örökre együtt maradnak az Úrral. Ez a mi reménységünk. Erről mondja az apostol: "ezzel vigasztaljátok egymást!"
De hogyan teljesülhet be a reménységünk? Hogyan lehetünk részesei ennek az örökké tartó közösségnek? Az a Krisztusban hívő lehet részese ennek, aki itt ezen a földön is Krisztushoz tartozott. Aki a Jézusba vetett hittel tölti ezt a földi életet, az élhet vele mindörökké.
Aki már ezen a földön befogadja hitével a feltámadott, élő Krisztust, az odaát meglátja az ő dicsőségét, sőt részesülhet az ő dicsőségében.
Éppen ezért ez az ige arra figyelmeztet minket, hogy ebben a földi létben a legfontosabb tennivalónk Jézus hívásának elfogadása. Legyen hát a legfontosabb feladatunk, hogy higgyünk őbenne. Legyen személyes hitvallásunk az ének szövege: "Jézus én bizodalmam, / Örök életre vezérem, / Őbenne van nyugalmam, / Mert vele azt mind elérem, / Ami itt vigasztalhat, / S holtomban boldogíthat." (EÉ 369,1)


Szerző: Lőrincz Csaba

 

Az IgeIdő kötet tartalma