IgeIdő - napi meditáció

November 9.
"Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." (Mt 10,30-31)

Kedves vagy Istennek!

Ez a mondat akkor hangzott el Jézustól, amikor kiküldte tizenkét tanítványát a szolgálatba. Tudták a feladatukat, hogy mire hívta el őket, mégis elbizonytalanodtak, szívük mélyén aggódtak, hogy hogyan is lesz az, amikor önállóan, Jézus nélkül kell tanítaniuk, prédikálniuk, gyógyítaniuk, Isten országának eljövetelét hirdetniük. Nem tudták levetkőzni azt a nagyon is emberi vonást, amit aggódásnak nevezünk. Kutatók felfedezték, hogy körülbelül 40%-ban olyasmiért aggódunk, ami sohasem történik meg; aggodalmaink 30%-a a múltra vonatkozik, amin már úgysem tudunk változtatni; 12%-ban mások dolgai miatt aggódunk, amelyekbe nem kellene beleavatkoznunk; 10% a valós vagy képzelt betegségekkel kapcsolatos aggodalom, és mindössze 8%-ban aggódunk olyasmiért, ami valóban bekövetkezhet, megtörténhet az életünkben.
Jézus megígérte övéinek, hogy velük van minden napon a világ végezetéig. Ha ezt elhiszed, akkor sokkal könnyebben fogod a mindennapok gondjait, aggodalmait megélni. Maga Jézus ugyanis azt mondja, hogy értékesek vagyunk az Isten számára, ismeri az életünket, hiszen neki köszönhetjük azt. Ismeri a gondolatainkat, hogy éppen miért vagy kiért aggódunk. Reá kell néznünk minden körülmények között. Az aggodalom elbizonytalanítja az embert, hiszen máris teret ad olyan gondolatoknak, amelyek elvonják a figyelmünket mennyei Atyánkról, vagy kételkedni kezdünk abban, aki annyira szerette övéit, hogy életét is odaadta értünk. Isten gondot visel a teremtett világról, és benne nemcsak "az ég madarait" vagy a "mező liliomait" élteti, gondozza, hanem sokkal inkább téged akar minden bajtól és nehézségtől megóvni. Ezt akkor fogjuk igazán megérteni, ha felhagyunk az aggódással, és minden erőnkkel, szívünkkel-lelkünkkel egyedül Krisztus ígéreteiben bízunk. És akkor valóban megtapasztaljuk, hogy ő velünk van életünk minden pillanatában.


Szerző: Blázy Árpádné

 

Az IgeIdő kötet tartalma