IgeIdő - napi meditáció

November 12.
"...aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát..." (Róm 12,7)

Nem több, mégis több

Nem vagyok erős fizikumú ember, de egy meviszes mozgássérülttáborban a gyulai csónakázótónál egy mozgásképtelen barátunkat sikerült egyedül beemelnem egy evezős ladikba. Életre szóló élmény volt mindkettőnknek. Neki a csónakázás. Nekem az, hogy nem gondoltam: képes vagyok erre. A legnagyobb élmény mégis a közösség átélése volt, amit így is fogalmazhatok: egy test voltunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai (Róm 12,5).
Az egyházi szolgálat - többnyire ingyenesen végzett, önkéntes szolgálat - azzal az örömmel is megajándékozhatja az embert, hogy olyan képességeit ismeri fel, amelyekről eddig nem tudott. A Mevisz-táborok többeket indítottak szociális munkás és gyógypedagógus hivatásra. Mások felismerhették szervezői, vezetői, kreatív, vigasztalói képességeiket. Az egyházi szolgálat más területén felismerheti valaki tanítói képességét és hivatását a gyermekbibliakörben, gyülekezeti gyermektáborban.
Az altruizmus olyan önkéntes viselkedést jelent, amely mások javát szolgálja a jutalmazás reménye nélkül. A pszichológiában az altruizmus kutatása viszonylag későn kezdődött el. Túlságosan tisztelték ahhoz, hogy profán okait vizsgálják. Pedig lehetnek olyan emberi indítékai, amelyek valamilyen hiányból, boldogtalanságból erednek. Az ilyen indítékból végzett szolgálat könnyen keserűséget és elégedetlenséget is eredményezhet. De indíték lehet az az emberi igény is, hogy önmagán túlmutató értékeket keressen. Szeretné átélni annak örömét, hogy szolgálata által valami többnek, nagyszerűbbnek a részese.
Pál apostol helyes önismeretre int: "Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint." (Róm 12,3) Ugyanakkor tud arról is, hogy a szolgálatban mégis többek leszünk, mert átélhetjük, hogy olyan értékeink vannak, amelyekkel hozzájárulhatunk ahhoz a közös örömhöz, amit Pál így nevez: "egy test vagyunk Krisztusban".


Szerző: Kézdy Péter

 

Az IgeIdő kötet tartalma